Dr Barbara Olzacka - strona 2

Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Olzacka. Notatka składa się z 4 stron. Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń Funkcje Społeczna Ekonomiczna Ochrony ubezpieczeniowej Prewencyjna Finansowa (zmniejszenia Prawdopodobieństwa Zaistnienia Zdarzenia) Czujemy się bezpieczniej mając ubezpieczenie Aby ubezpieczenie należycie wykonywało w/w funkc...

Nadzór ubezpieczeniowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór ubezpieczeniowy - działalność polegająca na sprawowaniu pieczy przez organ państwowy nad przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym celem zapewnienia przestrzegania przez nich powszechnie obow...

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Zadania: Wypłacanie odszkodowań OC kierowców i OC rolników: Za szkodę na osobie, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy; Za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezp...

Zakłady ubezpieczeń - zasady funkcjonowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 924

Olzacka. Notatka składa się z 4 stron. Zakłady ubezpieczeń Podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 22 V 2003r. o działalności ubezpieczalni (Dz.U.nr124, poz.1151); Ustawa z dnia 22 V 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniu Funduszu Gwarancyjnego i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunal...

Podstawy teoretyczne- metodyczne i materiały źródłowe analizy finansow...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

Podstawy teoretyczno - metodyczne i materiały źródłowe analizy finansowej Istota, przedmiot i rodzaje analizy finansowej „ analiza” (grec.andysis) - rozbiór, rozłożenie całości na elementy, w celu poznania każdego elementu, lepsze poznanie całości. Analiza ekonomiczna - metoda badania zjawisk i pr...

Rachunek przepływów pieniężnych i jego analiza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Analiza finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1372

Rachunek przepływów pieniężnych i jego analiza 18.06. zerówka 09.07. egzamin Rachunek przepływów pieniężnych - To sprawozdanie informujące o przepływach pieniężnych czyli wpływach i wydatkach środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (nie zalicza się do przepływów pieniężnych zmiany środków pieniężnyc...

Syntetyczna analiza efektywności gospodarowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723

Syntetyczna analiza efektywności gospodarowania Istota syntetycznej analizy - określenie charakteru działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Typy gospodarowania : Ekstensywne - polega na osiągnięciu wzrostu przychodu oraz zysku w wyniku rosnącego zaangażowania

Wskaźnik oceny poziomu zadłużenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Wskaźnik oceny poziomu zadłużenia Kapitał - całokształt zaangażowania w przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów. Na ogół kapitał utożsamiany jest z sumą pasywów (tradycyjne rozumienie kapitału). Struktura kapitału = struktura finansow...

Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych Rachunkowość przepływów pieniężnych - sprawozdanie informujące o przepływach, czyli o wpływach i wypływach środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (nie zalicza się przepływów pieniężnych zmiany środków pieniężnych na ekwiwalenty i odwrotnie) Środki pi...

Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu ...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Bilans - sprawozdanie o stanie majątkowym i finansowym, zestawienie kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątków (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzone ...