Dr Barbara Olzacka

note /search

Pytania na egzamin - Ubezpieczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2030

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. 1. Ubezpieczający to osoba która podpisuje umowę - towarzystwo ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel) 2. Ogólne warunki ubezpieczenia w powszechnych ubezp ieczeniach obowiązkowych są - ustala...

Świadczenie ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. Świadczenie ubezpieczeniowe Pieniężne Odszkodowawcze - zakaz kumulacji odszkodowań (w każdym typie ubezpieczeń majątkowych i w części ubezpieczeń osobowych np. zwrot kosztów leczenia); Nie odszkodowawcze W wyjątkowych sytuacjach świadczenie niepieniężne. Suma...

Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń Rynek ubezpieczeniowy Rynek - ogół transakcji kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie. Rynek ubezpieczeniowy - segment rynku ogólnego, który obej...

Istota ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1869

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Istota ubezpieczeń, ich funkcje i rodzaje Proces prowadzący do pojawienia się zdarzenia: Czynniki  funkcjonowanie w społeczeństwie Pozytywne skutki ; Zdarzenie Negatywne skutki (obszar zainteresowań ubezpieczeń). Zdrowie i życie ludzkie; Zdarzenie Majątek; O...

Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń - Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

Olzacka. Notatka składa się z 4 stron. Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń Funkcje Społeczna Ekonomiczna Ochrony ubezpieczeniowej Prewencyjna Finansowa (zmniejszenia Prawdopodobieństwa Zaistnienia Zdarzenia) Czujemy się bezpieczniej mając ubezpieczenie Aby ubezpieczenie należycie wykonywało w/w funkc...

Nadzór ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór ubezpieczeniowy - działalność polegająca na sprawowaniu pieczy przez organ państwowy nad przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym celem zapewnienia przestrzegania przez nich powszechnie obow...

Pytania na egzamin - Umowa ubezpieczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. 1. Ubezpieczający to osoba która podpisuje umowę - towarzystwo ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel) 2. Ogólne warunki ubezpieczenia w powszechnych ubezp ieczeniach obowiązkowych są - ustala...

Świadczenie ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Olzacka. Notatka składa się z 2 stron. Świadczenie ubezpieczeniowe Pieniężne Odszkodowawcze - zakaz kumulacji odszkodowań (w każdym typie ubezpieczeń majątkowych i w części ubezpieczeń osobowych np. zwrot kosztów leczenia); Nie odszkodowawcze W wyjątkowych sytuacjach świadczenie niepieniężne. Suma...

Zasady polskiego rynku ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Instytucje i zasady polskiego rynku ubezpieczeń Rynek ubezpieczeniowy Rynek - ogół transakcji kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie. Rynek ubezpieczeniowy - segment rynku ogólnego, który obej...

Istota ubezpieczeń - funkcje i rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Istota ubezpieczeń, ich funkcje i rodzaje Proces prowadzący do pojawienia się zdarzenia: Czynniki  funkcjonowanie w społeczeństwie Pozytywne skutki ; Zdarzenie Negatywne skutki (obszar zainteresowań ubezpieczeń). Zdrowie i życie ludzkie; Zdarzenie Majątek; O...