Dr Barbara Małgorzata Zawilińska

note /search

Turystyka na obszarach chronionych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540

Książka Kurek - podrozdziały turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. Przemiany  pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, przyrodnicze obszary chronione.  możliwości użytkowania .     Początki ochrony przyrody Polsce    Bolesław Chrobry – ograniczenie polowań na bobry ...