Dr Barbara Majkut-Czarnota

note /search

Czynnościowe nauczanie matematyki - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 616
Wyświetleń: 6139

2-stronicowa praca w formacie do. Referat na przedmiot metodyka nauczania matematyki, który prowadzi dr Barbara Majkut-Czarnota. Tematem pracy jest czynnościowe nauczanie matematyki. W treści notatki można trafić na następujące zagadnienia: koncepcja czynnościowego nauczania matematyki, Zofia Krygow...

Metodyka nauczania matematyki - notatki z wykładów i ćwiczeń

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 7903

notatki z wykładów, do egzaminu z metodyki nauczania matematyki - przedmiot prowadzi Barbara Majkut-Czarnota. Omówione zostały szczegółowo następujące zagadnienia: kształtowanie pojęcia ułamka jako liczby, dodawanie i odejmowanie ułamków, kształtowanie pojęć mnożenia i dzielenia w zakresie 20. Wewną...

Pomiar dydaktyczny-praca samodzielna, zaliczeniowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3171

Sprawdzian zawiera pytania i polecenia dotyczące ułamków - obliczanie ułamków, dodawanie ułamków, zaznaczanie na osi liczbowej, geometryczne przedstawienie ułamków. Notatka zawiera pomocnicze obrazki i grafiki. POMIAR DYDAKTYCZNY SPRAWDZIAN D...

Podstawy pedagogiki - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 7945

13 stron notatek z pedagogiki w formacie doc. Notatka zawiera następujące pojęcia i zagadnienia: paidagogija, hebagogika, andragogika, gerantagogika, pedagogika paliatywna, przedmiot badań pedagogiki, działy pedagogiki, zadania pedagogiki, dyscypliny szczegółowe pedagogiki, definicja pedagogiki, wy...

Monograficzne opracowanie liczb w klasie pierwszej - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Metodyka edukacji matematycznej
Pobrań: 4228
Wyświetleń: 13454

Monograficzne opracowanie liczb w klasie pierwszej. Notatka na zajęcia, które prowadzi dr Barbara Majkut Czarnota. Problematyka podjęta w pracy to między innymi: kwestia liczb i cyfr, jaka jest różnica między liczbą i cyfrą, poznanie liczb w klasie pierwszej, aspekty rozpatrywania liczby, aspekt ka...

Twórczy rozwój uczniów-referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Metodyka edukacji plastycznej w kształceniu zintegrowanym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2751

Krótki referat na temat "twórczy rozwój uczniów" przygotowany na przedmiot metodyka edukacji plastycznej w kształceniu zintegrowanym, który prowadzi dr Barbara Majkut-Czarnota. W referacie pojawiają się następujące treści: potrzeba samorealizacji wg Masłowa, rozwój twórczy wg R.Glotona, E...