Dr Barbara Kowalczyk

note /search

Zadania - funkcja dwóch zmiennych

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

Zadanie 1 Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji Wyznaczyć elastyczności cząstkowe funkcji f w punkcie (0,1) i podać ich interpretacje. Podać kierunek najszybszego wzrostu funkcji f w punkcie (0,1) . Podać obszar, w którym funkcja rośnie coraz szy...

Zadania z algebry liniowej

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Algebra liniowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2135

Zad.1 Dane są macierze B i C. Sprawdzić czy macierze BC -1 i CB -1 są przemienne, a następnie obliczyć BC -1 - B -1 C, gdzie , Odp. Są przemienne , BC -1 - B -1 C= Zad. 2 Dla jakich wartości parametrów a, b zachodzi rzA=rzB, gdzie , Odp. Zad. 3 Wyznaczyć macierz X spełniającą równanie A T XA=B, g...

Przeciwobrazy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

dr BARBARA KOWALCZYK; ĆWICZENIA Z MATEMATYKI (obrazy, przeciwobrazy, złożenie funkcji) Zadanie 1 Podać ilustrację graficzną zbiorów , gdzie , , , , , ,gdzie , , ,gdzie , Zadanie 2 Wyznaczyć dziedzinę funkcji Zadanie 3 Wyznaczyć ist...

Zadania z całek

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Zadanie 1 Wyznaczyć całkę nieoznaczoną : Wskazówka: wykorzystać wzory na całki z funkcji elementarnych Wskazówka: podstawić t=1-7x Wskazówka: zamienić e -x na 1/e x , następnie wykonać dodawanie w mianowniku, zlikwidować ułamek piętr...

Zadania z układów równań

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Zadanie 1 Dany jest układ równań Ax=b, gdzie oraz i Przedstawić macierz rozszerzoną związaną z tym układem dla p=2 oraz m=-3 w równoważnej postaci bazowej względem zmiennych x 1 oraz x 2 i wyznaczyć rozwiązanie ogólne tego układu (dla p=2 oraz m=-3) Zbadać liczbę rozwiązań tego układu w zależnoś...

Kolokwium 2010 - ciągi i fukcje

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Zadanie 1 Wyznaczyć granicę ciągu , gdzie , Zadanie 2 Wyznaczyć asymptotę wykresu funkcji w oraz Zadanie 3 Dana jest funkcja . Wyznaczyć