Dr Barbara Grabińska

note /search

Bank centralny - Narodowy Bank Polski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1484

BANK CENTRALNY Status prawny Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju). Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim . Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP ...

Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3031

PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA OPROCENTOWANIE PROSTE ODSETKI, KAPITAŁ KOŃCOWY O - kwota odsetek K O - kapitał początkowy r - stopa % t - czas wykorzystania kapitału (odroczenie płatności) m - liczba podokresów w ciągu roku K N - kapitał końcowy n - liczba okresów naliczania oprocentowania PRZEC...

Międzynarodowy fundusz walutowy - Cele działalności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1316

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r. Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny....

Finanse - polityka monetarna ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3619

Ćwiczenia prowadzi mgr Barbara Grabińska. Dokument ma dwie strony i zapisany jest w formacie .pdf. Notatka zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy funkcje i zadania banku centralnego, jakie kraje posiadają największe rezerwy dewizowe, jakie wyróżniamy instrumenty polityki pieniężnej banku ...

Finanse - rynek finansowy ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2583

Finanse – dwiczenia  Rynek finansowy  1 RYNEK FINANSOWY  System finansowy – to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi Podstawowe elementy systemu finansowego: - instytucje finansowe - instrumenty finansowe - rynki finansowe - zespół norm ...

Finanse - rynek kapitałowy ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3682

Finanse – dwiczenia  Rynek kapitałowy  1 RYNEK KAPITAŁOWY Obligacja – papier wartościowy poświadczający zobowiązanie dłużne emitenta obligacji wobec jej właściciela na określoną sumę wraz ze zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach. Może także zawierad zobowiązanie emitenta d...

Finanse - rynek pieniężny ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3227

Finanse – dwiczenia  Rynek pieniężny  1 RYNEK PIENIĘŻNY  Zawierane są w nim transakcje instrumentami finansowymi o okresie zapadalności do 1 roku. Jednocześnie instrumenty rynku pieniężnego cechują się najwyższym lub zbliżony...

Finanse ćwiczenia - wartość pieniądza w czasie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2142

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: wartość pieniądza w czasie, wartość przyszła i bieżąca, efektywna stopa procentowa, nominalna i realna stopa procentowa, wartość zaktualizowana netto NPV, system f...

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1974

...Akcja-papier wartościowy poświadczający prawo jego posiadacza do współwłasności spółki akcyjnej która papier wyemitowała. Są to papiery o zmiennym dochodzie. Bony skarbowe- papier wartościowy. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10 000 zł. Są one sprzedawane i odkupywane przez M...

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1722

Obligacje należą do najbardziej popularnych instrumentów dłużnych. Ustawa o obligacjach mówi nam, że: Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia okre...