Dr Barbara Danowska-Prokop

note /search

Czynniki produkcji i rynek pracy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 882

ANALIZA CZYNNIKÓW PRODUKCJI. ANALIZA MIKROEKONOMICZNA RYNKU PRACY. Popyt na czynniki produkcji - popyt pochodny. Jest on bowiem określony przez popyt na produkty lub usługi, do wytwar...

Czynniki wzrostu dochodu narodowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 917

Czynniki wzrostu dochodu narodowego Wzrost dochodu narodowego oznacza, że w danej gospodarce dokonują się zmiany ilościowe polegające na wzroście podstawowych wielkości makroekonomicznych tj. produkcja, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcja, rozmiary eksportu. Jeżeli takim zmianom ilościowym towarz...

Ekonomia keynesowska - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1246

EKONOMIA KEYNESOWSKA John M. Keynes (1883-1946) - angielski ekonomista, autor pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, twórca teorii makroekonomicznej zwanej jego imieniem Funkcja konsumpcji Funkcja konsumpcji - wyraża zależność wielkości konsumpcji od poziomu dyspozycyjnych doch...

Ekonomiczna istota pieniadza - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 651

Ekonomiczna istota pieniądza - jego formy i funkcje w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego podziału pracy W gospodarce towarowo-pieniężnej pieniądz spełnia trzy podstawowe funkcje: środka wymiany, miernika wartości i instrumentu oszczędzania (tezauryzacji). W przeciwieństwie do wymiany natu...

Pieniądz - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1400

Pieniądz - powszechnie akceptowany środek wymiany dóbr i usług oraz miernik ich wartości, także środek tezauryzacji oraz środek zwalniania z zobowiązań; ta ostatnia funkcja może być realizowana przez dobrowolną akceptację przez wierzyciela p. ...

PKB, PNB, deflator - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 966

Podział dochodu narodowego: pierwotny - odbywa się w miejscu wytworzenia dochodu, np. w przedsiębiorstwie; nie dzieli się między pracowników i przedsiębiorców. W wyniku pierwotnego podziału tworzą się płace pracowników najemnych i zyski przedsiębiorstwa; wtórny - tworzony poprzez rynek (mechanizm ...

Równowaga w gospodarce zamkniętej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

Równowaga w gospodarce zamkniętej Równowaga w gospodarce występuje w sytuacji jednoczesnej równowagi na obu rynkach: towarowym i rynku pieniężnym. Graficzną ilustracją stanu równowagi w gospodarce jest punkt przecięcia krzywej IS oraz krzywej L...

Wzrost i rowój gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148

WZROST i ROZWJ GOSPODARCZY Wahania koniunkturalne Przyczyna zainteresowania: dua dolegliwo, ogromne koszty spoeczne Cel: poszukiwanie rodkw zaradczych Zjawisko cyklicznoci w dziaalnoci gospodarczej: skala mikro, makro i globalna Przykady: okresowo wynikajca z cyklu yciowego dzie - noc cykl tyg...