Dr B. Gabriel

Interpretacje bieżących wskaźników

 • Uniwersytet Gdański
 • dr B. Gabriel
 • Analiza finansowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1407

Gabriel. Notatka składa się z 6 stron. WSKAŹNIKOWA ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU STATYCZNYM 1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR % 1,2 ~ 2,0 wynik ma iść w str. przedziału CR = Aktywa Bieżące / Pasywa Bieżące Interpretacja: W 1-szym roku, za pomocą

Analiza finansowa wskaźników

 • Uniwersytet Gdański
 • dr B. Gabriel
 • Analiza finansowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2450

Gabriel. Notatka składa się z 2 stron. ANALIZA FINANSOWA WSKAŹNIKI  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej    Wskaźnik szybkiej płynności finansowej     Wskaźnik płynności gotówkowej    Kapitał obrotowy netto    Wskaźnik zadłużenia ogólnego    Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu akt...

Wstęp do analizy, rodzaje analizy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr B. Gabriel
 • Analiza finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Gabriel. Notatka składa się z 27 stron. Analiza finansowa Dr Bartłomiej Gabriel Program przedmiotu: .istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa .metody analizy finansowej -analiza porównawcza i przyczynowa .źródła analizy finansowej przedsiębiorstw .analiza dynamiki i struktury b...

Wstępna analiza sprawozdania - zyski i straty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr B. Gabriel
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Gabriel. Notatka składa się z 27 stron. Wstępna analiza sprawozdania finansowego Wstępna analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową (analizę st...