Dr Artur Prędki

note /search

Badania operacyjne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Badania operacyjne
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3017

Wstęp Kilka słów o przedmiocie Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymaliza cji , służącymi do rozwiązywania problemów...