Dr Artur Maciąg

note /search

Model ekonometryczny - wyprowadzenie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2527

Praca przygotowana na przedmiot ekonometria, prowadzony przez dr Artura Maciąg na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Informacje zawarte w notatce to: model jednowymiarowy, eliminacja zmiennych quasi-stałych, analiza współczynników korelacji, wykres zależności od alfabetyzmu, weryfika...

Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami aparatów fotograficzn...

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Ekonometria
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2870

W pierwszym znajduje się tabelka z porównaniem parametrów wybranych aparatów fotograficznych. Drugi plik to obliczenia sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym. Właściwe sprawozdanie ma 9 stron i składa się z części takich jak: opis badanego problemu, przebieg badania czyli obliczenie parametrów takich ...

Rachunek czasu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3773

Dokładna liczba dni Miesiąc ma tyle dni ile wynika z kalendarza 2. Zasada równych miesięcy (30 dni) 3.Reguła bankowa Miesiąc ma tyle dni ile wynika z kalendarza PROCENT PROSTY P- wart pocz. kapitału F- wartość przyszła kapitału r - stopa procentowa I - odsetki F= P+I=P(1+r·n) I=F-P DYSKONTOWANIE PRO...

Finanse Publiczne - Podstawowe Zagadnienia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Technologie mikro- nano- część Prof. Golonki 1. Układy wysokotemperaturowe mogą być nanoszone na następujące podłoże ceramiczne: a) Al2O3  b) BeO  c) AlN  2. Typowe grubości ścieżek w układach grubowarstwowych: a) 0,05 um b) 5 um  c) 500 um 3. Typowa szerokość ścieżki grubowarstwowej: ...