Dr Artur Klimas

Realizm klasyczny-opracowanie

  • dr Artur Klimas
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Realizm to stanowisko filozoficzne, według którego istnieje obiektywny porządek rzeczywistości, a człowiek ma możliwość jego poznania. Celem wychowania jest kształtowanie umiejętności racjonalnego myślenia, dzięki czemu dochodzimy do doskonałości ...

Teorie Psychospołeczne- prezentacja

  • dr Artur Klimas
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa — z powodu swoich braków — poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na kształtowan...