Dr Arleta Szadziewska

4 fazy rozwoju rachunkowosci zarządczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1323

Wyróżniamy 4 fazy rozwoju RZ: PIERWSZA FAZA - (koszty planowane i nieplanowane) - trwała do połowy XX w.; związana jest z objaśnianiem i kalkulacją kosztów, stosowaniem rachunku kosztów pełnych; rozwinął się również rachunek kosztów standardowych oraz pod koniec tej fazy

Kategoria i rodzaje kosztów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1134

KATEGORIA KOSZTÓW ZAPADŁYCH ( UTOPIONE) Koszty zapadłe - wynikają z wcześniejszych, nieodwracalnych decyzji i jako takie nie są zależne od wybranej alternatywy, np.: amortyzacja wcześniej nabytych składników rzeczowego majątku trwałego, koszty nadmiernych zapasów, których nie można wykorzystać lub ...

Klasyfikacje kosztów dla celów decyzyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1855

K LASYFIKACJE KOSZTÓW DLA CELÓW DECYZYJNYCH Model zarządzania przedsiębiorstwem Etapy procesu decyzyjnego Zdefiniowanie celu Określenie zbioru możliwych rozwiązań Ocena alternatyw Wybór optymalnego rozwiązania Przy ocenie alternatyw bierze się pod uwagę koszty: Ile będzie kosztować wprowadzeni...

Koszty międzywydziałowe - definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1687

Trzeba też pamiętać, że jeżeli: produkcja w danym miesiącu jest wyższa od planowanej to należy zastosować stawkę rzeczywistą jeżeli produkcja w danym miesiącu jest niższa od planowanej (normalnej) tj. rzeczywista stawka kosztów stałych jest wyższa od stabilizowanej należy wykorzystać stawkę stabil...

Progi rentowności dla produkcji wieloasortymentowej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1890

Progi rentowności dla produkcji wieloasortymentowej 1. ilościowy n - ilość produktów wytwarzanych i - rodzaje produktów (asortymenty) ci - cena sprzedaży i-tego asortymentu produktu bi - koszt jednostkowy zmienny i-tego asortymentu produktu ui - ilościowy udział i-tego asortymentu w ilości pr...

Rachunek kosztów pełnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2009

Rachunek kosztów pełnych sprawdza się: W jednostkach zajmujących się produkcją masową o niewielkim jej rozproszeniu W firmach gdzie koszty pośrednie związane z produkcją nie stanowią istotnej części ogółu kosztów produkcji Przy ...

Rachunek kosztów zmiennych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3255

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH Istota rachunku kosztów zmiennych. Porównanie rachunku kosztów zmiennych z rachunkiem kosztów pełnych. Zalety i wady rachunku kosztów zmiennych. Wieloblokowy i wieloszczeblowy rachunek kosztów zmiennych. Podstawowe ograniczenia rachunku kosztów pełnych w zarządzaniu przed...

Rachunek kosztów rzeczywistych wytworzenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

RACHUNEK RZECZYWISTYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Kategoria kosztu wytworzenia produktu według prawa bilansowego Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych i jego znaczenie w ustalaniu kosztu wytworzenia produktu Rozliczanie zmiennych i stałych kosztów wytworzenia Wycena ...

Rachunkowość zarządcza - pojęcie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1239

Rachunkowość zarządcza to sformalizowany system pomiaru, gromadzenia, analizowania, transformowania informacji finansowych i niefinansowych oraz ich przekazywania decydentom lub zespołom w celu wspomagania i koordynowania efektów po...

Różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

Różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą Kryterium oceny Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza Użytkownicy Głównie zewnętrzni Głównie wewnętrzni Wymagania prawne Regulacje prawne: ustawa o rachunkowości, kodeks...