Dr Arkadiusz Witold Przybyłka

note /search

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2135

POLITYKA SPOŁECZNA 1. Główne zasady liberalizmu to : a b c 2. Polityka opierająca się o pogląd , że procesy ludnościowe posiadają charakter samoistny i wyrażają się w braku istotnej ingerencji państwa w zjawiska demograficzne to : a.

Wykład - Zakres przedmiotu polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2380

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD I Zakres przedmiotu polityki społecznej dotyczy szeroko pojętych potrzeb. W jego skład wchodzą 3 strefy: - bytowa - pozamaterialna - psychospołeczna Celem polityki społecznej jest kreowanie postępu społecznego mierzonego poprawą poziomu i jakośc...

Wykład - Podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1890

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD II I. Podmioty polityki społecznej są to organy, instytucje i organizacje, których zadaniem jest kształtowanie zasad polityki społecznej i realizowanie ich celów. Podział podmiotów polityki społecznej: 1. Wg zakresu działania: Skala globalna: po...

Wykład - Modele polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3353

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD III MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ: Marginalny (liberalny) - opowiadają się za nim liberałowie i neokonserwatyści; zakłada on, że podstawowymi źródłami zaspokajania potrzeb obywateli są rynek prywatny i rodzina, państwo powinno ingerować tylko w ostat...

Wykład - Polityka rodzinna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1652

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD IV Polityka rodzinna to całokształt norm prawnych, działań i środków przeznaczonych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej powstania i funkcjonowania. Rodzina to podstawowa komórka społeczna składająca się z r...

Wykład - Polityka rynku pracy w UE i w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1190

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD V Polityka rynku pracy w UE i w Polsce: Programy pasywne: Programy aktywne: UE (63%) Zasiłki dla bezrobotnych Wcześniejsze emerytury Polska (84%) Zasiłki dla bezrobotnych Wcześniejsze emerytury (finansowane przez ZUS) UE (37%) Publiczne sł...

Wykład - Patologia społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1302

Polityka społeczna dr Arkadiusz Przybyłka WYKŁAD VI Patologia społeczna to zachowanie jednostki oddziaływujące destrukcyjnie na społeczeństwo lub jego elementy oraz niezgodne z wartościami uznanymi w danym kręgu kulturowym. Negatywnie oceniane zjawiska społeczne możemy podzielić wg następujących...