Dr Arkadiusz Gralak

Klaster jako czynnik konkurencyjności regionów - wykład z gospodarki r...

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1722

2-Apr-12  1  KLASTRY jako czynnik   konkurencyjności regionów   M. Gorynia, B. Jankowska,   Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i  internacjonalizacja przedsiębiorstwa  (rozdz. 2)  ht p://www.mariangorynia.pl/ksiazki/rola-klastrow.pdf      T. Brodzicki, S. Szultka,  Koncepcja klastrów a konk...

Konkurencyjność regionów - wykład z gospodarki regionalnej

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1358

1  Konkurencyjność   regionów   Literatura:   J. Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki,  Region i jego rozwój w warunkach  globalizacji , Warszawa 2007;  rozdz. 3. Konkurencyjność regionów (Z. Przygodzki)   A. Nowakowska (red.),  Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów ;   Wyd. ...

Wykład z gospodarki regionalnej: Polityka regionalna UE

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1491

1  Polityka regionalna   Unii Europejskiej (EPR)   Europejska polityka regionalna    (polityka spójności)   jest to zespół działań instytucji UE mający na celu  usunięcie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i  społecznym krajów i regionów UE oraz zapewnienie  zrównoważonego rozwoju wszystkich jej ...

Wykład z gospodarki regionalnej: Region i regionalizacja

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2240

1  Region i regionalizacja  Literatura:   T. Borys,  Regionalizacja, regionalizm i regiony oraz ich różne klasyfikacje ,  Internetowy Biuletyn Statystyki Regionalnej Nr 2   I. Sagan,  Współczesne studia regionalne – teoria, metodologia, praktyka ,  „ Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 2(16)/2004   ...

Wykład z gospodarki regionalnej: Regionalizm

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1519

1 Regionalizm 1)zbiór różnych wartości, które kształtują świadomości regionalną oraz poczucie odrębności i tożsamości określonej zbiorowości terytorialnej (regionalnej); 2)ruch społeczno-kulturowy, polegający na dążeniu do odnowy (...

Wykład z gospodarki regionalnej: Strategia rozwoju regionu

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 966

Strategia rozwoju regionu 1 Strategia rozwoju regionu 1. Strategia rozwoju regionu jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju regionu, przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacji. 2. Istota stra...

Wykład 2 z gospodarki regionalnej - notatki

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1029

4. NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja) jest to jednolita, hierarchiczna klasyfikacja jednostek terytorialnych państw członkowskich UE, stosowana dla potrzeb polityki regionalnej; służy do gromadzenia, analizowania i udostępniania danych statystyki regionalnej w przekrojach przestrz. Organizac...

Wykład 5 z gospodarki regionalnej - notatki

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

16. Przesłanki uzasadniające prowadzenie polityki regionalnej celowa działalność organów władzy publicznej kształtująca rozwój społeczno-gospodarczy regionów; zespół wzajemnie powiązanych działań realizowanych przez władze krajowe i regionalne w celu zwiększania konkurencyjności i zapewnienia trwa...

Wykład 8 z gospodarki regionalnej - notatki

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 693

21. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju regionu Strategia rozwoju regionu jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju regionu,przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacji. 2. Istota strat...

Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej

 • dr Arkadiusz Gralak
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1932

Zagadnienia na egzamin z gospodarki regionalnej   1.  Regionalizm  (pojęcie, znaczenie  dla  rozwoju)  2.  Region ekonomiczny  (pojęcie, cechy, typy)  3.  Region administracyjny i kryteria regionalizacji administracyjnej  4.  NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja)  5.  Klasyfikacja regionów wg k...