Dr Arciszewska

Uprzedzenie, dyskryminacja, źródła i funkcje stereotypów - wykład....

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Arciszewska
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3066

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA Stereotypy to schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną tożsamość taką jak: płeć, rasa, narodowość, religia, pochodzenie społeczne, zawód. Schemat taki jest zwykle nadmiernie uproszczony, n...

Struktury wiedzy: schematy, skrypty i teorie - wykład.

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Arciszewska
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3003

WIEDZA I SĄDY O ŚWIECIE SPOŁECZNYM STRUKTURY WIEDZY: SCHEMATY, SKRYPTY I TEORIE Podstawowym elementem naszej wiedzy o świecie społecznym jest schemat poznawczy czyli organizacja naszych uprzedzeń, doświadczeń z jakimś rodzajem zdarzeń, ...

Wyznaczniki skutecznej perswazji - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Arciszewska
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1757

Wyznaczniki zmiany postaw Wyznaczniki skutecznej perswazji można podzielić na dotyczące kolejno: nadawcy komunikatu, treści i organizacji komunikatu, środka, za pomocą którego jest on przekazywany i wreszcie te, które dotyczą samego odbiorcy przekazu. Nadawca Kompetencja nadawcy Przekazy osób bę...