Dr Antoni Strzelecki

note /search

Klasyfikacja metod pomiaru natężenia przepływu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

Klasyfikacja metod pomiaru natężenia przepływu Wyróżniamy metody : *** geometryczne ; *** tensometryczne ; *** prędkościowe ; *** termoelektryczne ; *** objętościowe ; *** magneto - elektryczna ; *** energetyczne ; *** chemiczne ; ...

Zagłuszczenie i zagłuszczalność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

a) b) c) d) Sondy wbijane (dynamiczne): a) ogólny widok sondy krzyżakowej, b) b) końcówka sondy stożkowej lekkiej (SL), c) końcówka sondy cylindrycznej (SPT), d) d) końcówka sondy stożkowej ciężkiej (SC): 1 – prowadnica, 2 – zacisk, 3 –...

Stateczność skarp i zboczy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obiektu wykonanego z gruntów niespoistych zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp sprowadza się do przekształcenia wzoru na współczynnik stateczności do postaci: tga = tgf n gdzie: a - kąt nachylenia skarpy [o], f -

Definicje symbole jednostki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geotechnika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1708

PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar Lp. Termin 1 A.1 2 masa próbki gruntu A.2 masa szkieletu gruntowego A.3 masa wody w porach gruntu A.4 objętość gruntu A.5 Symbol 3 m md (ms)1) mw V Jednostka miary 4 g kg g kg g kg ...

Naprężenie wywołane siłą skupioną - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Związek pomiędzy osiadaniem terenu a poziomem wody gruntowej na terenie Santa Clara Valley, Kalifornia. Źródło: Environmental Geology. Bennett M. R., Doyle P, John Willey & Sons, 1997 Osiadanie terenu w latach 1934–1960 na terenie Santa Clara Valley, Kalifornia. Źródło: Groundwater. Freeze ...

Własności fizyczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

FRAKCJE UZIARNIENIA 100.0 Frakcja kamienista (fk) C z ę śc i s z k i e le t o w e Kamienie 40.00 20.00 10.00 Frakcja żwirowa (fż) Ziarna Żwir 2.000 1.000 Piasek Piasek gruby Piasek średni 0.500 5 0.250 2 Frakcja piaskowa (fp) Piasek drobny 0.100 Pył 0.050 Pył drobny 0.020 ...