Dr Antoni Korowicki - strona 9

Wybrane metody - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Wybrane metody: Metoda Finesa (1972) oceny atrakcyjności krajobrazu Podstawa oceny krajobrazu: -bezpośrednie obserwacje dokonywane w terenie, wzbogacone analizą map, fotografii, zdjęć lotniczych Pole oceny: -„widok” - sektor krajobrazu zamknięty w kącie 60* -„fragment terenu” - mały, niepodzi...

Antropogeniczne walory krajoznawcze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2135

Antropogeniczne(kulturowe) walory krajoznawcze Polski Pojecie antropogeniczny ( kulturowy) walor krajoznawczy jest to obiekt materialny oraz elementy ściśle związane z życiem, praca oraz działalnością człowieka i przez niego wytworzone w procesie historycznego rozwoju, stanowiące przedmiot zainter...

Cechy środowiska przyrodniczego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

CECHY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Wzajemne powiązanie Jakościowe zróżnicowanie form działalności człowieka Oddziaływanie środowiska geograficznego na wszystkie formy Jakościowe zróżnicowanie komponentów przyrody . GEOGRAFIA TURY …… a) Geografia turyzmu Jest najczęściej definiowana jako dyscyplina ...

Kultura ludowa w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Kultura ludowa w Polsce Region A - są to takie regiony w których lokalna twórczość służy własnemu środowisku i stanowi czynniki zwiększające aktywność turystyczna - niektóre z tych regionów maja szczególna sławę, co umacnia w twórcach prz...

Walory turystyczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

. WALORY TURYSTYCZNE A ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA Atrakcyjność turystyczna - ,,Występowanie pewnej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu,

Diagramy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Diagramy - to w zasadzie figury, najczęściej geometryczne, o łatwo wymiernych parametrach, pozwalających w stosunkowo prosty sposób obliczyć ich wielkość i poszczególne elementy składowe, które reprezentują wartość liczbową zjawisk i obiektów. Kartogram - przedstawia średnie natężenie zjawiska w o...

Drohiczyn - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Drohiczyn - gród koronacyjny i pierwsza stolica Podlasia *Kościół benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych *Katedra w Drohiczynie *Jedno z czterech miast o tradycji ośrodków koronacyjnych w Polsce *Najstarsze jest Gniezno, Drohiczyn drugi, Kraków trzeci *Malownicze krajobrazy miasteczek - plenery...

Informacje wtórne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Informacje wtórne Roczniki statystyczne branżowe wydawane przez wyspecjalizowane organizacje (GUS, ONZ, UNESCO) I inne zestawienia zbiorcze dokonywane dla potrzeb statystycznych w różnych jednostkach Metody badań w geografii wg Berezowskiego Metody realne (jakościowe) Metody formalne (ilościow...

Rodzaje zapisu skal na mapie - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Rodzaje zapisu skal na mapie: -liczbowa -mianowana -polowa -liniowa Skala mianowana - skala mapy zapisywana jako porównanie dwóch długości, przy czym pierwsza to odcinek na mapie, a druga - odpowiadający odcinek w terenie (wyrażony zazwycz...

Święta Góra Grabarka - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Święta Góra Grabarka *Najważniejsze miejsce pielgrzymkowe prawosławia w Polsce *U stóp góry znajduje się cudowne źródełko, a na szczycie stoi cerkiew otoczona dużą ilością krzyży przynoszonych przez pielgrzymów *Obecna cerkiew jest rekonstrukc...