Dr Antoni Korowicki - strona 4

Elementy oceny walorów turystycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

ELEMENTY OCENY WALORÓW TURYSTYCZNYCH a) chłonność turystyczna Jest to maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego a tym samym pogorszenia warunków wypoczynku. b) Pojemność tury...

Główne miasta i regiony turystyczne w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2058

Główne miasta i regiony turystyczne w Polsce Regiony krajoznawcze Polski - 16 województw Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodn...

Kierunki badawcze geografi i turystyki - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

KIERUNKI BADAWCZE GEOGRAFII TURYSTYKI a) Formalny Badania obejmują krajobraz jak i widoczne w nim formy antropogeniczne (np. charakter zabudowy, szlak turystyczny) b) Funkcjonalny Badania dotyczą współzależności zachodzących pomiędzy podmiotem ruchu, czyli turystą, a przedmiotem - przestrzenią tur...

Klasyfikacja przyrodniczych walorów krajoznawczych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Klasyfikacja przyrodniczych walorów krajoznawczych Ukształtowane bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka(wydmy) Utworzone przez człowieka (kanał) Ingerencja człowieka występuje w stopniu niewiele zmieniającym charakter waloru (punkt widokowy) Ad 1. Osobliwości flory i fauny Flora: Selekcja gatu...

Klasyfikacja walorów turystycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1757

. KLASYFIKACJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH WEDŁUG KRYTERIUM PEŁNIONYCH FUNKCJI: 1. Walory wypoczynkowe a) zimowe walory (zbocza spadek terenu, opady śniegu) pozostają w ścisłym związku z warunkami środowiska przyrodniczego, miejsca regionu b) walory letnie (

Ośrodek turystyczny - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

OŚRODEK TURYSTYCZNY Miejsce, gdzie ludzie jeżdżą na wakacje i dla rekreacji, skąd ośrodek wakacyjny lub uzdrowiskowy, także śródlądowy i nadmorski (Medik S. 1995) Wykład 6 Kierunki i działania Podstawowe kierunki i działania zakładów leczniczych ...

Podzia walorów wedug kryterium genezy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

PODZIAŁ WALORÓW WG KRYTERIUM GENEZY: Walory przyrodnicze (środowiska naturalnego) Walory antropogeniczne (kulturowe) . WALORY TURYSTYCZNE W KONCEPCJI MARKETINGU Atrakcje - sa to elementy miejsca docelowego, które w znacznej mierze określają wybór konsumentów i wpływają na motywacje potencjalnych ...

Pojęcie walor krajoznawczy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Pojęcie walor krajoznawczy „ za walor turystyczny o treści krajoznawczej zwany dalej walorem krajoznawczym, uważa się obiekt materialny lub nie materialny lub przejaw kultury duchowej stanowiący przedmiot zainteresowań turystów” Walor k...

Polskie pomniki historii - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Polskie pomniki historii: Rezerwat archeologiczny w Biskupinie Kopalnia soli w Bochni Zespół Klasztorów oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie Zespół katedralny - Frombork Miasto Gdańsk w zasięgu obwarowań XVII katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w...

Przyrodnicze walory krajobrazu utworzone przez człowieka - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Przyrodnicze walory krajobrazu utworzone przez człowieka Parki zabytkowe Muzea i zbiory przyrodnicze Ogrody botaniczne Ogrody zoologiczne Element natury utworzony w procesie twórczej, kompozycyjnej i artystycznej działalności Występowani...