Dr Antoni Korowicki - strona 10

Tkactwo - omówienie zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Tkactwo *Dział przemysłu włókien niczego i rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem tkanin oraz ich wykończeniem *Jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Jego początki sięgają neolitu...

Turystyczne walory specjalistyczne Polski - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2198

Turystyczne walory specjalistyczne Polski Pojęcie walorów specjalistycznych *Za walory turystyczne specjalistyczne uznaje się cechy środowiska przyrodniczego, w oparciu o które możliwe jest uprawianie różnych form

Walory wędkarskie przyrodnicze i pozaprzyrodnicze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Walory wędkarskie przyrodnicze i pozaprzyrodnicze Wody stojące Jeziora Stawy Wody płynące Rzeki Wody górskie Wody nizinne Jeziora zaporowe Morze Jeziora Charakterystyka ogólna *W Polsce znajduje się ok. 9300 jezior o powierzchni większej niż 1ha *Zajmują one 1% powierzchni kraju *Najwi...

Republika Białorusi-prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wielkosc ruchu turystycznego :2210 tyś(przyjazdy ogółem) 690tyś (turyści) Najchetniej odwiedzne regiony:Mińsk,Grodno,Homel, Witebsk Niestety Białoruś nie posiada zbyt wielu atrakcji turystycznych.zbyt mała ilość Zabytkó architektóry oraz bardzo ...

Geografia - omówienie zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

. GEOGRAFIA To nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni ziemi (przestrzeni geograficznej) Nazwa ta pochodzi od słów geos - ,,ziemia” i grapo - ,,piszę” Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny (d...

Hierarchia jednostek przestrzennych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

HIERATCHIA JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH W BADANIACH GEOGRAFII TURYSTYKI Przestrzeń turystyczna - jest to część przestrzeni geograficznej (społeczno-ekonomicznej) w której zachodzą zjawiska turystyczne” Region turystyczny Rejon turyst...

Muzea w Polsce i ich podział - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Muzea w Polsce i ich podział Muzea i rezerwaty archeologiczne: Zabytki archeologiczne są udostępniane dla turystów w muzeach archeologicznych oraz w rezerwatach archeologicznych Rezerwatem archeologicznym jest miejsce odnalezienia zabytku, odsłoniętego spod warstwy ziemi i stosowane jego wyekspo...

Środowisko geograficzne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE SKŁADA SIĘ Z: Środowisko przyrodnicze Środowisko społeczno-gospodarcze Środowisko przyrodnicze oddziałuje na człowieka - na środowisko społeczno gospodarcze i odwrotnie. 3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - ELEMENTY a) Komponenty przyrody nieożywionej Budowa geologiczna Rzeźba ...

Środowisko społeczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

ŚRODOWISKO SPOŁECZNO - GOSPODARCZE (wybrane elementy) - stworzone przez człowieka Przemysł Budownictwo Rolnictwo Turystyka Idt. - Środowisko społeczno - gospodarcze charakteryzuje się zróżnicowaniem form działalności, oddziaływaniem i wzajemnym powiązaniem ich. PODSUMOWANIE Cechą środowiska p...

Cel badawczy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Cel badawczy Stworzenie podstaw teoretycznych do podejmowania właściwych decyzji w świadomym kierowaniu RT, przy uwzględnieniu jego aspektów środowiskowych, ekonomicznych, społecznych Związek geografii turystyki z innymi dyscyplinami naukowymi Geografia wśród innych Nauk o Ziemi Geografia turysty...