Dr Anna Ziółkowska

note /search

Egzamin końcowy,pytania

  • Metodologia badań
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2275

W kontekście metod badawczych w psychologii zeznaniem nazwiesz: raport sporządzony przez badacza prowadzącego obserwację uczestniczącą wynik autointrospekcji dokument sporządzony na policji przez świadka przestępstwa wynik wywiadu z badanym dotyczącego przebiegu jego procesów psychicznych An...

Skorny (Obserwacja psychologiczna)

  • Metodologia badań I
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1729

Ziółkowska. Notatka składa się z 4 stron. Sęk „Psychologia kliniczna” - r. 7 „Carakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej” Pani Sęk przyjmuje interakcyjny model diagnozy psychologicznej. Diagnoza to wg niej proces negocjowani...

Wallen 'Ps.kliniczna'

  • Metodologia badań I
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1792

Ziółkowska. Notatka składa się z 7 stron. Wallen „Psychologia kliniczna” - „Przeprowadzanie wywiadu: nawiązanie kontaktu” Generalnie strasznie ten tekst rozlazły i mało w nim konkre...

Sęk r.7 (wybrane metody diagnozy klinicznej)

  • Metodologia badań I
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2023

Ziółkowska. Notatka składa się z 4 stron. Sęk „Psychologia kliniczna” - r. 7 „Carakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej” Pani Sęk przyjmuje interakcyjny model diagnozy psychologicznej. Diagnoza to wg niej proces negocjowani...

Worek (Rzetelność i trafność)

  • Metody diagnozy I
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

Ziółkowska. Notatka składa się z 4 stron. Worek - „Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych” - Streszczenie 1. Wstęp. - Cechą odróżniającą poznanie naukowe od potocznej obserwacji rzeczywistości jest systematyczność, powtarzalność i przejrzystość - zastosowanie i opisanie metody - zrozumien...