Dr Anna Wojtkiewicz

note /search

Złoże piasku-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja odkrywkowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

1. Opis geologiczny złoża Eksploatowane złoże jest złożem piasku.Ma ono formę regularną. Jest to złoże typu pokładowego, pochodzenia osadowego. W północnej cześci występuje uskok o zrzucie normalnym. Pokład ma raczej stałą miąższość, jedynie na krańcach występuje łagodne wyklinowanie i zmniejszenie...

Projekt kopalni odkrywkowej żwiru-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja odkrywkowa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2653

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW WYDZIAŁ GÓRNICZY PROJEKT Z EKSPLOATACJI ZŁÓŻ „ PROJEKT KOPALNI ODKRYWKOWEJ ŻWIRU „ Wykonał: CEL PROJEKTU Celem projektu jest : 1.1 Określenie terenu kopalni odkrywkowej żwiru 1.2 Obliczenie zasobów przemysłowych 1.3 Odpowiedni dobór maszyn koparki jednonaczy...

Projekt prac związanych z wykonanaiem wykopu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja odkrywkowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1631

WPROWADZENIE Celem projektu było zaprojektowanie prac związanych z wykonaniem wkopu. Założony czas realizacji przedsięwzięcia to okres 22 dni, przy uwzględnieniu dziennego czasu pracy 16 godzin (dwie zmiany robocze) Kluczowym elementem wykonania projektu było opracowanie odpowiedniego podziału cał...

Projekt układu załadowczo-transportowego dla wykopu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja odkrywkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Zaprojektować układ załadowczo-transportowy dla wkopu na odpady z pieca szybowego Huty Miedzi „GŁOGÓW”. Wkop będzie w piaskach i żwirach suchych o wymaganej zdolności produkcyjnej 6600 t/dobę. Kopalnia ma pracować na trzy zmiany przez 189 dni w roku. Urabianie i załadunek

Eksploaracja odkrywkowa-zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Eksploatacja odkrywkowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

Zagadnienia na egzamin z eksploatacji odkrywkowej. Korygowanie wydajności koparki kołowej, łańcuchowej. Praca na froncie ustalonym. Rodzaje zabierek. Praca koparek w strefach uskoku i nachylenia. Rodzaje układów technologicznych. Sposób zwałowania i praca zwałowarek. Sposób pracy koparek jedno...