Dr Anna Wisła

note /search

Ocznaczanie zawartości NaOH i C2H4O2 w roztworze wodnym

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Temat: Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym. Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym rozpoczęto od analizy równania reakcji oraz doboru odpowiedniego wskaźnika. NaOH + HCl → NaCl + H2O W reak...