Dr Anna Wierzchowska-Woźniak

note /search

Skrypt z Instytucji UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 3052
Wyświetleń: 3444

Funkcjonalność systemu opiera się na czterech podstawowych zasadach wywodzących się z TL lub orzecznictwa TSUE (zasada ram instytucjonalnych, zasada równowagi instytucjonalnej, zasada autonomii instytucjonalnej, zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej). Z czego wynikała sytuacja, że system...

Budżet - omówienie - mechanizmy finansowe UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

14.12.2012 Egzamin: 04.02.2013 (ok 15:30) MECHANIZMY FINANSOWE UE UE ma własne zasoby finansowe. Stanowi swój budżet ogólny, zatwierdzony przez Radę i PE, zarządzany przez KE. Budżet UE nie jest typowy ani dla państwa ani dla organizacji międzynarodowej. Budżet UE jest ważnym elementem spajający...

Etapy rozwoju partii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

23.11.2012 ETAPY ROZWOJU PARTII:  Swobodny, przed II wojną światową  Po drugiej wojnie, rośnie znaczenie ram, w jakich funkcjonują, zasada, ograniczeń PARTIE EUROPEJSKIE: A) międzynarodówki, luźno współpraca, np. Socjalistyczna (pierwsza w 1864) B) transnarodowe partie europejskie / ponadnarod...

Instytucje UE - grupy interesu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 672

30.11.2012 GRUPY INTERESU: Grupa interesu - grupa jednostek połączona więzami wspólnych interesów i korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Cechą charakterystyczną jest niepretendowanie do sprawowania władzy. EUROPEJSKA GRUPA INTERESU: dochodzi do niej oprócz standardow...

Instytucje UE - Obywatelstwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 553

16.11.2012 Obywatel. Udział obywatela w życiu politycznym. OBYWATELSTWO - szczególny prawny łączący jednostkę prawną z państwem. Opiera się na nie ogół praw i obowiązków. Obywatelstwo w Unii Europejskiej pojawia się mgliście w latach 70. Ale instytucjonalizacja nastąpiła w 1992 roku, w TUE. potem ...

UE jako wspólnota polityczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

19.10.2012 UE JAKO WSPÓLNOTA POLITYCZNA  Odszukiwanie w jej strukturach rożnych znaczeń polityczności  Próba odniesienia do struktury integracyjnej koncepcji systemu politycznego  UW w kategorii systemu politycznego ujmując badacze nauk politycznych  Dla stosunków międzynarodowych, UE to organ...

Instytucje UE - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

05.10.2012 Ostatni wykład - zerówka pisemna. Za tydzień nie będzie wykładu :DD INSTYTUCJE - struktury wplywajace wzajemnie na swoje zachowania, obejmujące zarówno formalne jak i nieformalne reguły gry, wartości i kanały komunikacji w przestrzeni politycznej. SYSTEM INSTYTUCJONALNY - zespół instyt...

Instytucje UE - System polityczny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 2905

System polityczny Unii Europejskiej. Postrzeganie UE w kategoriach systemu politycznego jest domeną nauk politycznych. Badacze z obszaru stosunków międzynarodowych widzą UE głównie jako organizację międzynarodową. S ystem polityczny jest wykorzystywany w badaniach nad strukturami pozapaństwowymi o...

Instytucje UE - Zasady funkcjonowania instytucji UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 917

Zasady funkcjonowania instytucji UE. Re lacje między instytucjami UE nie układają się w sposób identyczny jak w państwach narodowych. Europejski ład instytucjonalny odzwierciedla skomplikowany charakter całego systemu politycznego UE. S ystem polityczny UE opiera się na zasadach, które konstytuuj...

Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1659

Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje: ◦ zasada przyznania (kompetencji powierzonych)- UE dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do zakresu kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów. Granice kompetencji UE wyznacza zasada przyznania; zgodnie z tą zasadą UE działa...