Dr Anna Wędrychowicz

Metody opisu ruchu płynu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

2. Metody opisu ruchu płynu Opis przepływu wymaga znajomości sposobu, w jaki własności płynu takie jak prędkość, gęstość czy ciśnienie zmieniają się w przestrzeni i w czasie. W klasycznej mechanice ciała stałego zajmujemy się śledzeniem trajektorii danego układu materialnego podczas gdy w mech...

Właściwości fizyczne gazów i cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GAZÓW I CIECZY Lokalny stan termodynamiczny nieruchomego płynu określają: dwa parametry intensywne, jak temperatura , ciśnienie, gęstość lub objętość właściwa, skład chemiczny płynu (określający rodzaj płynu). TEMPERATURA - jest miarą średniej energii kinetycznej atomów lub ...

Kinematyka płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Kinematyka płynów. Cele, zadania, parametry kinematyczne Kinematyka zajmuje się opisem i analizą ruchu płynów bez uwzględniania przyczyn powodujących ten ruch. Ruch płynu jest określony, gdy znana jest prędkość wszystkich elementów płynu, tj. gdy jest znane pole prędkości płynu. Analizę ruchu pły...

Napór hydrostatyczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1771

5. Napór hydrostatyczny i równowaga ciał pływających Płyn znajdujący się w stanie równowagi oddziaływuje na ściany ograniczające rozpatrywaną jego objętość i siły te nazywane są naporami hydrostatycznymi. Omawiana problematyka ma wiele praktycznych zastosowań, przy czym tematykę niniejszego wyk...

Obliczenia rurociągów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

8. Wybrane zagadnienia obliczania rurociągów Równanie Bernoulliego, mimo swych ograniczeń jest podstawowym narzędziem obliczeń inżynierskich, głównie ze względu na swoją prostotę. Szczególnie popularnym obszarem zastosowań tego równania są obliczenia ustalonych przepływów w rurociągach, w któr...

Podobieństwo przepływów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

9. Kryteria podobieństwa przepływów. Analiza podobieństwa jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi w mechanice płynów i w rozdziałach poprzednich wielokrotnie używaliśmy tej metody, chociaż nie wprowadziliśmy jeszcze tego pojęcia. Przykładowo, wykresy współczynników strat tarcia i strat ...

Podstawowe pojęcia mechaniki płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

1. Podstawowe pojęcia mechaniki płynów W większości zastosowań technicznych wyróżnia się dwa rodzaje ciał, tzn. płyny i ciała stałe, przy czym najczęściej spotykana definicja pozwalająca rozróżnić te dwa ośrodki brzmi następująco: „...płyny w odróżnieniu od ciał stałych poddają się działaniu d...

Pomiar ciśnienia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2485

POMIAR CIŚNIENIA PODSTAWOWE POJĘCIAJednym z podstawowych parametrów określających termodynamiczny stan ciała jest ciśnienie. Pomiar ciśnienia jest elementem składowym prawie wszystkich pomiarów występujących w praktyce inżynierskiej.Ciśnienie jest wywierane na...

Przepływy w przewodach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

PRZEPŁYM LAMINARNY W PRZEWODZIE PŁASKIM Rozważmy przepływ płaski wzdłuż osi X płynu nieściśliwego między równoległymi ścianami, oddalonymi od siebie o s. Oznaczenia: s - odległość płaszczyzn v - prędkość lokalna przepływu vmax - prędkość maksymalna przepływu v - prędkość średnia przepływu Prze...

Równania ruchu płynu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

3. Równania ruchu płynu Równania ruchu płynu, podobnie jak w mechanice ciała stałego, są wyprowadzone z → drugiej zasady Newtona, która dla ciała o masie m zmieniającego prędkość z U1 w chwili t 1 → → do prędkości U 2 w chwili t , pozwala obliczyć siłę F niezbędną do wywołania tej 2 zmian...