Dr Anna Wanda Wilimowska-Pelc

note /search

Akcje i obligacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 5957

Różnice i podobieństwa między akcjami i obligacjami. Akcja- jest papierem wartościowym o charakterze udziałowym wyrażającym część kapitału akcyjnego spółki. Wielkość posiadanego przez akcjonariuszy kapitału spółki zależy od liczby nabytych akcji. Każdy akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki a...

Procedura budżetowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

 Funkcje budżetu. Budżet państwa - jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów: organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa Sądów i trybunałów Jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego Fun...

Finansowanie projektów inwestycyjnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

6. FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Warunkiem realizacji każdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa zależą od wartości kapitału , którym może ono dysponować oraz od kosztów tego kapitału Zarządzający finansami decydują o ty...

Kredyt bankowy jako źródło finansowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Kredyt bankowy jako źródło finansowania. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje sie oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas określony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje sie do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwro...

Metody oceny efektywności projektów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

8. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Zagadnienia mierzenia i oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw należą do najważniejszych problemów analizy i diagnozowania stanu i perspektyw firm działających w otoczeniu rynkowym . Badanie ekonomicznej efektywności jest niezbędną pr...

Wartośc pieniądza w czasie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

3. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmienna wartość pieniądza w czasie to nieodłączny atrybut pieniądza właściwy nie tylko naszym czasom. W teorii finansów, okresowe płatności nazywa się strumieniem pieniędzy, przepływem pieniędzy lub z angielskiego cash flow. Ciąg wydatków dokonywanych w równych odcink...

Specyfikacja wymagań - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ. PODSUMOWANIE. PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE Warianty przedsięwzięć informatycznych ze względu na „produkt” - pozyskanie powielarnego systemu informatycznego, - opracowanie indywidualnego systemu informatycznego, - zastosowanie nowych środków organizacyjnych i technologiczn...

Struktury organizacyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Struktury organizacyjne Rozróżnienie metodologiczne: Aspekt struktury statycznej (struktura anatomiczna) - układ relacji miedzy częściami organizacji budującymi jej strukturę. Niezależne od czasu. Wymiar przestrzenny Schemat organizacyjny - przedstawienie relacji między el. organizacji w danej ch...

Umowa sprzedaży - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1701

Umowa sprzedaży Sprzedaż - umowa cywilna, w której: ...sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art.535 kc) Sprzedaż jest umową: konsensualną odpłatną wzajemną zobowiązującą, z reg...

Zasada wolności gospodarczej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Podstawową, z punktu widzenia osoby fizycznej zamierzającej założyć własną firmę i indywidualnie ją prowadzić, jest zasada wolności gospodarczej. Zgodnie z nią podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego ...