Dr Anna Umińska-Woroniecka

note /search

Prawoznawstwo ćwiczenia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Rozdział I Dualizm – porządek prawa ludzkiego i prawo naturalne Augustyn – porządek rzeczy wyrażany przez prawo boże, znajdował odzwierciedlenie w postępowaniu człowieka. Człowiek mógł postępowad dobrze, dostąpid łaski i byd zbawionym. Dla złych Bóg stworzył paostwo ziemskie, które pełniło rolę...