Dr Anna Sowińska

note /search

Psychologia jako nauka - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 4172

Temat: Psychologia jako nauka. Termin psychologia składa się z 2 słów: Psychos - nauka o sferze psychicznej, dla greków słowo to oznaczało duszę Logos - nauka Nie ma definicji psychiki , definiują je tylko opracowania nie specjalistyczne, poważni profesorowie boją się tworzyć pojęcia psychiki. Psyc...

Test inteligencji emocjonalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2450

Test inteligencji emocjonalnej : Pytania : 1 - Posiadam uzdolnienia manualne - 3 2 - Posiadam wyczucie kierunku - 2 3 - Posiadam naturalną zdolność rozwiązywania sporów między przyjaciółmi - 3 4 - Łatwo zapamiętuję słowa

Psychiatra a psycholog i psychoterapeuta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001

Psychiatra a psycholog i psychoterapeuta: Psychoterapia - pomaganie, leczenie przy pomocy środków i metod psychologicznych. Nie stosuje się leków, psychoterapeutami zostają osoby po studiach wyższych i studium psychoterapii. W

Metody badawcze psychologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1302

Temat: Metody badawcze psychologii Metod jest bardzo wiele Kwestionariusz do badania stylów uczenia się 1. Mam jasny pogląd na to, co jest dobre a co złe, na to, co jest właściwe i niewłaściwe - NIE 2. Często działam bez rozważenia możliwych konsekwencji. - NIE 3 . Mam tendencję do rozwiązywania ...

Psychologia - pojęcie motywacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1239

Temat: Motywacja. Motywacja jest bardzo ważna szczególnie w zarządzaniu. Motywacja jest energią, która nakierowaną na coś: Motywacja do pracy Motywacja do działania Jeśli potrzeby są zaspokojone to motywacja nie powstanie. Potrzeby muszą być, chociaż w pewnym stopniu niezaspokojone. Życzenie - ...

Psychologia - pojęcie osobowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1127

Temat: Osobowość. W języku potocznym osobowość jest synonimem charakteru : W psychologii nie ma pojęcia charakteru, tylko mówi się o osobowości Niepowtarzalność można zawrzeć w niepowtarzalności osobowości Osobowość - nadaje piętno naszemu zachowaniu Typy ludzkie wynikają z osobowości Typy osobow...

Psychologia - pojęcie postaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 917

Temat: Postawy . Autoprezentacja jes t rodzajem kształtowania postaw dla siebie. Definicja inteligencji : Inteligencja przejawia się w nowych tematach poprzez wykorzystanie myślenia abstrakcyjnego Zdolność do spostrzegania zależności i wyciągania wniosków T eorie : 2-czynnikowa - hierarchiczna ...

Psychologia - pojęcie potrzeb

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

Temat: Potrzeby. Listy potrzeb są bardzo długie: Liczba potrzeb jest nieograniczona , ponieważ nieograniczona jest liczba zależności Nie da się jej zamknąć A. Maslow : Był psychiatrą Kto wie więcej o skutkach niezaspokojonych potrzeb niż terapeuta? Koncepcja jest niesłychanie uniwersalna i ro...

Psychologia - psychologia pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1351

Psychologia pracy - zajmuje się prawidłowościami i nieprawidłowościami związanymi z pracą Przystosowanie pracy do człowieka, (co można zrobić z pracą) i przystosowanie człowieka do pracy (jak go motywować, oceniać itp.) Zaczyna poszerza...

Psychologia - psychologia sądowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

Psychologia sądowa : Najpierw jest diagnoza psychiatryczna (czy człowiek był poczytalny), potem jest diagnoza osobowościowa tworzona przez psychologa Psychologowie nie mają możliwości żeby zagwarantować sądowi 100% pewność, że diagnoz...