Dr Anna Rosner

note /search

Polityka społeczna - formy pomocy społecznej, rozwój i geneza, ubóstwo...

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3584

Polityka społeczna 16.10.2007 Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę ro...

Egzamin z polskiego

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3339

Pytania dotyczą zagadnień takich jak: religia, wyrok sądu szlacheckiego, pożyczka, postępowanie cywilne, zasady prawa rycerskiego, główne postanowienia noweli sierpniowej. Drodzy studenci I roku WPiA, Chcąc ułatwić Państwu naukę i przygotowanie do egzaminu z historii państwa i prawa Polski p...

Rick Riordan – Olimpijscy Herosi – Zagubiony Heros - omówienie książki...

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Literatura powszechna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Notatka składa się z 5 stron i jest to omówienie książki "Rick Riordan – Olimpijscy Herosi – Zagubiony Heros" (…) … będąc świetnym mechanikiem naprawił spiżowego smoka (nazwał go Festus), który pokazał mu drogę do warsztatu, gdzie Leo...