Dr Anna Pluszyńska

note /search

Animacja kultury - skrypt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Animacja kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1603

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: cele w pracy grupowej: komunikowanie, autoświadomość i poznanie, zdolność do organzaowania się w grupie, umiejętność podejmowania decyzji, analiza jawnych oraz ukrytych napięć i zachowań agresywnych, analiza uwarunkowań i wpływów, postawa twórc...

Modele animacji spo_ecznej

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Podstawy prawne instytucji kultury
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

1. Dwa modele animacji społecznej: Animacja lokalna - locality development stosuje się w biernych społecznościach mobilizowanie członków społeczności , uruchomienie procesów współpracy, samopomocy, samo zaradności Akcje społeczne - social action społeczności, w których występują silne konflikty...