Dr Anna Pietruszka-Ortyl

note /search

Zarządzanie relacjami z klientami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1414

II. CRM, KCRM i CKM Zarządzanie relacjami z klientami - CRM (customer relationship management) Tabela wyłanianie się symulatorów biznesu 1960- 2000 Okres Pojawiające się siły Lata 60 Nowe produkty Lata 70 Niskie kos...

Zarządzanie talentami

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1281

Zarządzanie talentami Zasoby ludzkie można podzielić na 3 zasadnicze grupy: Pracowników wiedzy, którzy stanowią centralny element zl ze wzg na posiadanie kluczowego zasobu wiedzy spersonalizowanej pozwalającego działać i rozwijać się w org. Personel - ludzie zatrudnieni w ogr których nie można ...

Modele generowania wiedzy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

Zarządzanie wiedzą - wykład 4 Strategiczne zarządzanie wiedzą: Proces informacyjno-decyzyjny wspomagany przez realizację cyklicznych i ciągłych funkcji zarządzania wiedzą, którego zadaniem jest dokonanie podstawowych rozstrzygnięć, co...

Zarządzanie wiedzą - zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2191

Funkcje zarządzania wiedzą Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla celów wspomagania zarządzania wiedzą: identyfikacja wiedzy (źródeł wiedzy, klas i kategorii wiedzy), gromadzenie (przechowywanie, zapisywanie) wiedzy, organizowanie...

Kapitał intelektualny i zasoby niematerialne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1666

Kapitał intelektualny oznacza posiadaną wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki  z klientami i umiejętności zawodowe, które dają Skandii przewagę konkurencyjną na rynku.  Kapitał finansowy          kapitał intelektualny          Kapitał ludzki      kapitał strukturalny         ...

Zachowania organizacyjne zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 3717

Zachowania organizacyjne - edycja kolekcjonerska 2011 Podstawowe zagadnienia dyscypliny zachowań organizacyjnych: Dlaczego ludzie zachowują się w dany sposób? Dlaczego wiedząc, że konflikt kosztuje inicjują sytuacje konfliktowe? Dlaczego mając świadomość, że współpraca wymaga wyrzeczeń podejmuj...

Gospodarowanie zasobami

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1358

Istota i specyfika zasobów : zasoby - wszystko co pozostaje w dyspozycji przeds i wpływa na jego funkcjonowanie(Stankiewicz), wszystkie elementy materialne i niemat niezbędne do skutecznej i efektywnej realizacji celów. Atrybuty zasobów : mogą być materialne i niemat, mogą być kupowane na rynkach...

Kapitał intelektualny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gospodarowanie zasobami niematerialnymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2457

Kapital intelektualny oznacza posiadaną wiedzę doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejętności zawodowe. Typy kapitału intelektualnego kap. ludzki (podstawowy potencjał org.), kap. organizacyjny (zdolność przekształ...

Zarządzanie kapitałem intelektualnym cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w XXI wieku, model Petersa i Watermana, turbulencje otoczenia, ewolucja zarządzania w XX wieku, era 6 generacji, cechy gosp...

Zarządzanie kapitałem intelektualnym cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: wartość niematerialna, aktywa intelektualne, kapitał intelektualny – relacja pojęć, zasoby niematerialne, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, zasoby materialne, rzeczowy majątek trwały, finanse, zapasy, relacje będą...