Dr Anna Piekarska

note /search

Bioremediacja - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

BIOREMEDIACJA Technologia usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. Dzieli się na: biremedi...

Biotechnologia - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463

Biotechnologia - zintegrowane zastosowanie wiedzy i techniki w dziedzinie biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu technologicznego wykorzystania zdolności drobnoustrojów kultur tkankowych lub części z nich. Składa się z członu bio - Co oznacza, że dotyczy to świata istot żywych, w któr...