Dr Anna Midera - strona 4

Wykład - Max Weber

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1141

Katolicki Uniwersytet Lubelski Trzy typy prawomocnego panowania w teorii socjologii Maxa Webera Marta Anczewska. Socjologia. Lublin 2003 Spis treści: Życie i twórczość Maxa Webera. Główne teorie „jego” socjologii. Definicja panowania. Typy panowania prawomocnego. I. Życie i twórczość. Myśl...

Wykład - Więź społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

Więź społeczna Podstawowym elementem ludzkiego istnienia jest działanie. Wszystko co robimy, jest skierowane na nas samych bądź na innych ludzi. Ukierunkowanie naszych czynów na inne osoby jest podstawą do powstawania interakcji. Stanowi ona proces, poprzez który dana jednostka działa na inną osobę,...

Wykład - wyniki badań nad ruchliwością

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

WYNIKI BADAŃ NAD RUCHLIWOŚCIĄ Systematyczne badanie ruchliwości społecznej rozpoczęło się po II wojnie światowej. Przede wszystkim socjologia angielska w osobie Davida Glassa (1954 r. - przeprowadził badanie na grupie ogólnokrajowej, ...

Wykład - Zaangażowanie i wyobcowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Zaangażowanie i wyobcowanie Spontaniczne oddanie się rozmowie - unio mystico, społeczny trans. Obowiązki uczestnika rozmowy Wyznaczony regułami etyki konwencjonalny porządek (np. poważanie należne inne obecnym i szacunek dla sytuacji). Przymus społeczny ogranicza zakres wyboru przedmiotu zaintere...