Dr Anna Midera - strona 3

Wykład - Role społeczne i struktury ról

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2793

Role społeczne i struktury ról 5.1 Wewnętrzna struktura roli jednostki Rola społeczna obejmuje dwa poziomy: po pierwsze - strukturalnie narzucane nakazy roli (m.in. społeczne przepisy i żądania dot. działań i zachować jednostki), po drugie - osobowościowa definicja roli. Strukturalnie narzucane na...

Wykład - ruchliwość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA Ruchliwość - odnosi się do zjawisk przemieszczania się jednostek i kategorii w przestrzeni społecznej. Po pierwsze - stopień „otwartości” (lub „zamk...

Wykład - Samotny tłum

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

David Riesman, Samotny tłum, Rozdz.: Typy charakteru społeczeństwa Tematem książki jest społeczny charakter i jego odmiany oraz to, w jaki sposób pewne typy społeczne przejawiają się w pracy, zabawie, polityce i wychowaniu. Jak pewien typ XIX - wiecznego Amerykanina zostaje wypierany przez typ inne...

Wykład - Struktura grup społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Struktura grup społecznych Grupy nie są przypadkowym zbiorem jednostek zajmujących się tą samą sprawą. Każda grupa ma swoją organizację, strukturę grupy. STATUSY I ROLE Pojęcia statusu i roli są szczególnie istotne w badaniach grup społecznych. Członkowie grupy często mają różne pozycje w jej obrę...

Wykład - Teorie rozwoju społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1498

Teorie rozwoju społecznego - złożoność procesu. Zadania nauczyciela i wychowawcy. Rozwój o charakterze progresywnym - każde kolejne stadium czy etap charakteryzuje się jakościowo wyższym poziomem funkcjonowania wybranych aspektów działania jednostki niż poprzedni. Najwyższa dynamika rozwoju - dziec...

Wykład - typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

TYPOLOGIA GRUP SPOŁECZNYCH PRÓBY SYSTEMATYZACJI GRUP Znaniecki wyróżnił 7 rodzajów grup społecznych: stycznościowe, genetyczne, terytorialne, klasowe, kulturalne, kościelne i celowe. MacIver i C. H. Page wyróżniają 5 klas grup społecznych: gr...

Wykład - Władysław Anioł

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Władysław Anioł - „Paradoksy globalizacji” Francis Fukuyama - orędownik globalizacji, uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Według niego globalizacja jest procesem nieodwracalnym z 2 powodów: 1. nie ma ...

Wykład - Warstwa a klasa społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Rozdział I. Warstwa a klasa społeczna. Podstawowe pojęcia. Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup st...

Wykład - Warstwy, klasy, kasty

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Warstwy KLASY KASTY Pojęcie stratyfikacji wyraża fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania, niezależnie od tego, czy będą to relacje władzy, przywileju czy prestiżu. Mówiąc prościej,