Dr Anna Midera - strona 2

Wykład - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

KULTURA Claude Lévi-Strauss uważał z kolei, że w kulturze najważniejsze są struktury, a nie to co wiąże się ze sferą psychologiczną kultury. Istotna dla kultury płaszczyzna zjawisk kulturowych znajduje się na poziomie ładu czy porządku nieuświadomionego. Inni uczeni (Stefan

Wykład - Kulturowe podstawy osobowosci Lintona

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 658

Opracowanie ksiazki Kulturowe podstawy osobowosci Lintona Kulturowe podstawy osobowości Linton sprawił, że antropologia zaczęła korzystać z psychologii i psychoanalizy. Włączył ją do nurtu nauk społecznych. Zwykle nazywamy ją antropologią kultury lub społeczną. Linton współtworzył nowe horyzonty te...

Wykład - Max Weber - polityka jako zawód i powolanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1449

Max Weber Polityka jako zawód i powołanie Pojęcie polityka Jest ono bardzo szerokie i obejmuje każdy rodzaj samodzielnej działalności kierowniczej, czyli kierowanie lub wywieranie wpływu na kierowanie związkiem politycznym, w więc w dobie współczesnej - państwem. Jest to również dążenie do udzia...

Wykład - Max Weber - prawomocne powołanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

MAX WEBER - TRZY CZYSTE TYPY PRAWOMOCNEGO PANOWANIA Panowanie to wg Webera prawdopodobieństwo ze określony rozkaz zostanie wykonany. Są różne motywy posłuszeństwa: Interes - mający na względzie jakieś cele i zyski Zwyczaj - ślepy nawyk postępowania, wdrożony przez życie Oddanie - uwarunkowanie cz...

Wykład - władza ekonomiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

OSSOWSKI WŁADZA EKONOMICZNA Władza ekonomiczna to trzecia kategoria przywilejów wynikających z pozycji ekonomicznej (możemy poprzez nią wpływać na zachowanie się innych ludzi) Transakcja ekonomiczna to wymiana dóbr lub usług jest stosunkiem symetrycznym ponieważ każdy z kontrahentów uzyskuje coś o...

Wykład - Płeć kulturowa i seksualność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1302

Płeć kulturowa i seksualność Są ludzie, którzy, przekonani, że urodzili się w niewłaściwym ciele, postanawiają to w jakimś momencie naprawić. Seksualność - wzory seksualne człowieka. Płeć biologiczna - sex, płeć kulturowa - gender. Płeć biologiczna...

Wykład - prawo Parkinsona, czyli rosnąca piramida

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

PRAWO PARKINSONA CZYLI ROSNĄCA PIRAMIDA Parkinson rozpoczyna swój wywód od stwierdzenia ze „najbardziej zajęty człowiek to ten, który ma mnóstwo czasu”. Podaje przykład babci która chce wysłać pocztówkę i zajmuje jej to cały dzieńma to pr...

Pytania na egzamin - Konserwatyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii KONSERWATYZM Szacki - nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie ...

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Rodziny Pojęcie „związek”, odniesione do życia osobistego, weszło do powszechnego użytku zaledwie 30 lat temu. Związek wymaga aktywności, bycia czynnym - wymaga pracy. Zmiany zachodzą w społeczeństwach całego świata. Nawet jeśli jedno z małżonków się sprzeciwi, można otrzymać rozwód, kiedy w małżeń...

Wykład - Rola społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Rola społeczna Rola społeczna - jest to zespół oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej. Każda rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody. Każdy