Dr Anna Midera

note /search

Wykład - teoria Anomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1358

TEORIA ANOMII W socjologii kategoria anomii pojawiła się za sprawa E. Durkheima i odnoszona jest do zespołu zjawisk opisujących procesy destrukcji ładu społecznego. Teoria dostrzega relacje sprzeczności pomiędzy elementami kultury a działaniem mechanizmów struktury społecznej.

Wykład - Cyberterroryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Cyberterroryzm….. - Bógdał-Brzezińska *Rozdział 1* Część badaczy uważa, że globalizacja, to nic innego jak neoliberalizm. Inni twierdzą, iż jest to proces kaskadowy i wieloetapowy. W wielu badaniach jest ona traktowana jako: - tendencja w polityce zagranicznej państw, gdy definiuje ją się w konte...

Wykład - grupa społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1379

GRUPA SPOŁECZNA Grupa społeczna - w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujeciach dwóch), którego członkowie współdziałają ze sobą w celu zaspokajania własnych potrzeb i osiągania celów. W socjologii pojęcie to jest uzn...

Wykład - Grupy i zbiorowości społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Grupy i zbiorowości społeczne W grupie społecznej występuje więź społeczna, która tworzy się na podstawie interakcji. WIĘŹ SPOŁECZNA obejmuje zarówno elementy scalające (scalające), jak i konfliktogenne (indywidualne cechy osobowościo...

Wykład - interakcja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1505

INTERAKCJA SPOŁECZNA „AKTORZY” I INTERAKCJA Interakcja jest najbardziej podstawowym procesem społecznym utrzymującym istnienie społeczeństwa, kultury i naszej własnej pomyślności. Naszą scenę tworzą symbole kulturowe i struktura społeczna. Wszyscy jesteśmy aktorami na scenie zbudowanej przez stru...

Wykład - jaźń

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1491

JAŹŃ, SPOŁECZEŃSTWO I ŻYCIE CODZIENNE Sytuacja w ogrodzie. Na poziomie interakcji i stosunków międzyosobowych dokonuje się proces konstruowania jaźni. Niektórzy socjologowie twierdzą, że przyglądając się dziecięcym zabawom, możemy w nich dostrzec próby naśladowania zachowania dorosłych, a zatem ek...

Wykład - Jednostka a społeczeństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Jednostka, a społeczeństwo JEDNOSTKA, A SPOŁECZEŃSTWO 1. konflikt: czy jesteśmy tworem kultury czy natury 2. propaganda: systematyczne rozpowszechnianie danej doktryny 3. efektywność przekazu zależy od: - źródła przekazu - charakteru przekazu (formy) - cech audytorium CZYM JEST KULTURA: utożs...

Wykład - Koła wyższe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

MILLS „ELITA WŁADZY” „Koła wyższe” uwaga Text analizuje problematyke kół wyższych w USA.A nie w Europie. dla zwykłych ludzi władza dostępna jest tylko w granicach środowiska w którym się obracają. Na ich postawy wpływają „wielkie wydarzenia” które zachodzą poza zasięgiem ich wpływu. Struktura spo...

Wykład - kontrola społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

KONTROLA SPOŁECZNA Kontrola społeczna to wszelkie mechanizmy uruchamiające, a niekiedy i wymuszające współdziałanie, które utrzymuje porządek społeczny. Zachowania niemieszczące się w ramach wzorów uznanych i dopuszczanych spotykają się z sankcjami. Sankcje są jednym z elementów kontroli społeczne...

Wykład - Kultura jako element kontroli społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Kultura jako element kontroli społecznej Proces socjalizacji uspołecznia człowieka, ma nas przystosować do życia społecznego, prowadzi do kształtowania osobowości człowieka. Socjalizacja może nas uczyć jakie potrzeby zaspakajać i kiedy. Jesteśmy socjalizowani przez całe życie. Abraham Maslow twierd...