Dr Anna Mazurkiewicz

note /search

Artykuł 860 - zadanie na zaliczenie

 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Dz.U.64.16.93 ze zm. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC Artykuł 860 będący pierwszym artykułem XXXI kodeksu Cywilnego dotyczy zagadnienia spółek. Dokładniej rzecz ujmując dotyka on tematyki istoty oraz formy zawarcia umowy mającej na celu powołanie do życia spółki. Jasnym jest, że interesując...

Model ekonometryczny dochody ze sprzedaży KGHM

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonometria
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1715

Przedmiot: Modelowanie ekonometryczne Temat pracy: Dochody ze sprzedaży firmy KGHM Temat pracy: przychody ze sprzedaży firmy KGHM. Dane do projektu zostały zaczerpnięte z lat 2005 - 2011, podawane, co kwartał. Projekt liczy 26 obserwacji, czyli 26 danych kwartalnych.

Model ekonometryczny eksport piwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonometria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2191

Politechnika Wrocławska Rok akademicki Instytut Organizacji i Zarządzania PROJEKT Z MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO Eksport piwa Spis treści: Wykres zmiennej wiodącej 1.1. Zmienna wiodąca Y: eksport piwa (okres od 2004 r. do 2010 r.) Wykresy zmiennych objaśniających (okres od 2004 r. do 2010 r.) ...

Model ekonometryczny import ropy naftowej do Polski - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonometria
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2023

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO PROJEKTU Zadanie: Zbudowanie modelu ekonometrycznego za pomocą programu Gretl opartego na danych z wyznaczonego zakresu tematycznego. Temat: Import ropy naftowej do Polski. 1.Zebranie niezbędnych danych: Wykres ilustrujący zmiany zmiennej objaśnianej w okresie o...

Problem komiwojażera - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1330

Problem komiwojażera Problem trudny obliczeniowo: Algorytmy dokładne (szukanie rozwiązania optymalnego może trwać dłużej) Algorytmy przybliżone (heurystyki): szybkie, nie zawsze doprowadzają do rozwiązania optymalnego. Algorytm dokładny (z r...

Problem najtańszego pokrycia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Zadanie programowania liniwego: Zmienne decyzyjne (symbole oznaczające wielkości, których nie znamy, a których szukamy, potrzebne na początku procesu, też logiczne TAK lub NIE (1 lub 0) funkcja celu - funkcja liniowa zmiennych decyzyjnych...

Badania operacyjne - Zadanie transportowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Badania operacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Zadanie transportowe n dostawców (wiersze), m odbiorców (kolumn), jeden rodzaj towaru, dla i-tego dostawcy (wiersza) dana liczba sztuk, którą może on wysłać (podaż(i)), dla j-tego odbiorcy (kolumny) dana liczba sztuk, jaką może (chce) on odebrać (popyt(j)), w macierzy dane są koszty przewozy jednos...

Model ekonometryczny - ceny jabłek w poszczególnych województwach

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

EKONOMETRIA laboratorium Model ekonometryczny do zagadnienia: Ceny jabłek w poszczególnych województwach w 2000 roku. Spis treści: Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych Dobór zmiennych Wybór klasy modelu Estymacja parametrów strukturalnych Weryfikacja modelu Dopasowanie modelu ...

Model ekonometryczny cena drobiu w latach 90-06

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

EKONOMETRIA laboratorium Model ekonometryczny do zagadnienia: Ceny drobiu w latach 1990-2006 Spis treści: Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych Dobór zmiennych Wybór klasy modelu Estymacja parametrów strukturalnych Weryfikacja modelu Dopasowanie modelu do danych empirycznych I...