Dr Anna Markowska - strona 4

Organ administracji publicznej a urząd - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

Organ administracji publicznej a urząd - pojęcia oraz przykłady. Organ administracji publicznej to człowiek lub grupa ludzi, znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, posiadająca uprawnienia do stosowania środków władczych, powołany w celu realizowania norm pr...

Publiczne prawa podmiotowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Publiczne prawa podmiotowe - pojęcie, charakterystyka oraz rodzaje. Publiczne prawa podmiotowe to korzyści, które należą się określonej jednostce i mogą być przez nią skutecznie realizowane, co jest poręczone przez porządek prawny. Celem jest łagodzenie nierówności podmiotów. Rodzaje: 1. o treści p...

Prawo administracyjne - pytania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

bylo napewno pytanie o miasto stoleczne warszawa, definicja podzialu terytorialnego, co jest aktem powszechnie obowiazujacym ?1.kto może ustanowić jednostkę pomocniczą2.organy jst 3.Starosta 4.kto prowadzi nadzór finansowy w jst5.nadzór w jst i według jakiego kryterium prowadzony.6.Wojewoda kim jest...

Ratyfikowane umowy międzynarodowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Ratyfikowane umowy międzynarodowe w systemie konstytucyjnych źródeł praw administracyjnego - rodzaje, charakterystyka, miejsce wśród źródeł prawa. Rodzaje: 1. ratyfikowana u.m.nar. a) za uprzednią zgodą w ustawie - tzw. Wielka ratyfikacja, tuż za konstytucją, przed ustawami; ratyfikuje Prezydent za ...

System źródeł prawa administracyjnego - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

System źródeł prawa administracyjnego - charakterystyka. Rodzaje źródeł prawa administracyjnego: 1. Charakter obowiązywania: źródła prawa powszechnie obowiązującego/wewnętrznie obowiązującego 2. Rozróżnienie treści aktu prawnego: źródła ustrojowe, funkcjonalne, określające prawa i obowiązki 3. Us...

Uznanie administracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 392

Uznanie administracyjne. Uznanie administracyjne stanowi ściśle określoną sferę, w której organ administracji może rozstrzygnąć sprawę w różny sposób przy tym samym stanie faktycznym. Oznacza kompetencję organu administracji do kształtowania rozstrzygnięcia sprawy według oceny celowości, dokonuwaną ...

Zadania zlecone, funkcje zlecone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Zadania zlecone, funkcje zlecone. Funkcje zlecone występują wówczas, gdy podmiotowi nie będącemu organem administracji publicznej przepisy prawa przyznają kompetencje do stosowania jednostronnych rozstrzygnięć, w formach takich, w jakich czynią to organy administracji publicznej. Zadania zlecone po...

Zakład administracyjny, pojęcie oraz rodzaje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 833

Zakład administracyjny - pojęcie oraz rodzaje. Zakład to względnie samodzielna jednostka organizacyjna, wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe bezpośrednie świadczenie usług socjalnokultoralnych o szczególnym znaczeniu społecznym. Rodzaje: -...

Zalecenia i opinie UE - porównanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Zalecenia i opinie UE - porównanie. Cecha wspólna - nie mają wiążącego charakteru. Zalecenia są wydawane przez Komisję Europejską lub radę UE, skierowane są do państw członkowskich w celu ujednolicenia porządku prawnego, natomiast opinie oprócz Komisji Europejskiej i Rady UE może wydać również Parla...

Zasada proporcjonalności - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

Zasada proporcjonalności - charakterystyka. Zasada ta jest znana także pod nazwą zasady współmierności a także jako zasada najmniejszego bólu. Stanowi gwarancję ochrony jednostki przed nadmierną ingerencją administracji publicznej ...