Dr Anna Markowska - strona 3

Pytania egzaminacyjne - prawo administracyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

73. Kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zakresu działalności pocztowej i komunikacyjnej Kompetencje w zakresie działalności pocztowej: Zadania z zakresu kontroli przestrzegania prawa pocztowego (działa...

Rodzaje aktów prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Rodzaje aktów prawnych nazywanych „rozporządzeniem” oraz ich charakterystyka. Rozporządzenia to akty podustawowe, akty wykonawcze w stosunku do ustawy, wymagające każdorazowo szczegółowego upoważnienia ustawowego. Wydawane są przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie upoważnienia zawartego w ...

Status radnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

STATUS RADNEGO Akty prawa regulujące: Ustawy ustrojowe (ust. o samorządzie gminnym,powiatowym,województwa [1990,98,98r.]) Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa (ust. z dnia 16 lipca 1998r.) Europejska Karta Samorządu Lokalnego (25 listopada 1994r.) Kto może zostać r...

Stosunek administracyjnoprawny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Stosunek administracyjnoprawny - definicja, elementy, cechy, rodzaje i sposób nawiązania. Stosunek administracyjnoprawny jest wzajemnym układem między dwoma podmiotami określanym przez prawo administracyjne. Powstaje w wyniku poddania pewnej rzeczywistej działalności regulacjom prawa administracyjne...

Struktury organów administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Struktura organów administracji publicznej Organy administracji rządowej a samorządowej Rzadowej jest oparta na strukturze centralizacji, działa w imieniu i na rachunek państwa. Kieruje nią rada ministrów (art. 137 konst.) Samorządowa oparta na decentralizacji (samodzielne). Działa we własnym imi...

Zasada praworządności i zasada legalności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2856

Zasada praworządności i zasada legalności - ich definicje oraz aspekty. z. legalności - każde działanie powinno mieć swoją podstawę prawną z. praworządności - każde działanie mieści się w granicach prawa, tzn. jest niesprzeczne z jakimkolwiek elementem porządku prawnego 2 aspekty: - stanowienie p...

Budowa organów administracji publicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 280

Budowa organów adm. publ. 1. Organy administracji rządowej: a) centralne - organy naczelne - organy centralne b) terenowe - zespolone - niezespolone 2. Organy administracji samorządowej a) organy województwa: sejmik wojewódzki, zarząd województwa b) organy powiatu: rada, zarządzająca c) or...

Dyrektywy - cechy charakterystyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Dyrektywy - cechy charakterystyczne. Dyrektywy są skierowane do państw członkowskich i wiążą tylko te państwo, do którego jest skierowane, i tylko co do celu, jaki należy osiągnąć. Nie są wiążące w stosunku do podmiotów indywidualnych. Państwo, do którego skierowana jest dyrektywa, ma obowiązek wyda...

Funkcje administracji publicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Funkcje administracji publicznej. 1. Działalność porządkowo - reglamentacyjna (bezpieczeństwo i ograniczenie wolności, swobód; najbardziej klasyczna i najstarsza historycznie realizacja poprzez wydawanie decyzjiadministracyjnych np. pozwolenie na

Kontrola, nadzór, kierownictwo i koordynacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2016

Kontrola, nadzór, kierownictwo i koordynacja. Kontrola to badanie stanu faktycznego ze stanem postulowanym, inaczej: lustracja, rewizja, wizytacja, inspekcja. Nadzór to kontrola wraz z możliwością wiążącego wpływania na organy nadzorowane. Koor...