Dr Anna Markowska - strona 2

note /search

Administracja publiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Administracja publiczna - najważniejsze cechy. 1. działanie administracji rządowej w imieniu na rachunek państwa, a administracji samorządowej - w imieniu własnym i na własny rachunek; funkcje zlecone wykonywane są zawsze w imieni...

Funkcje zlecone w administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1687

Zasadniczo wykonywanie administracji publicznej jest zadaniem administracji rządowej i samorządowej. W ograniczonym jednak zakresie biorą udział w wykonywaniu administracji publicznej również podmioty niewchodzące w skład aparatu państwowego, w szczególności organizacje społeczne i

Jednostki samorządu terytorialnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

7.05 Jednostki samorządu terytorialnego Praca domowa: przeczytać (nie będzie tego na wejściówce) Rozdział „władze gminy” z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; Rozdział „władze powiatu” z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym; Rozdział „władze samorządu województ...

Koncesja o wytwarzanie i obrót bronią - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

KONCESJA NA WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ, PALNĄ, AMUNICJĄ I ŚRODKAMI WYBUCHOWYMI 1.Kto jest organem koncesyjnym? Organem koncesyjnym jest : Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Przed udzieleniem koncesji minister ten może zasięgnąć opinii: Ministra właściwego do spraw gospodarki, szefa ABW, sze...

Koncesja w oparciu o ustawy o grach hazardowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

KONCESJA W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 19.11.2009 O GRACH HAZARDOWYCH 1) Czego dotyczy koncesja? Koncesja dotyczy prowadzenia kasyna gry, które rozumiane jest jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego reg...

Prawo administracyjne - skrypt - Normy

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1197

Ćwiczenia 1 Administracja publiczna: Pozytywna - czym jest Podmiotowo - działalność organów publicznych, przedmiotowo - działalność celowa Negatywna - czym nie jest Podmiotowo - działalność organów, które nie są Amidnistracja przedmiotowo negatywna - działalność państwa podejmowana w publiczny...

Normy prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 4501

Normy prawa administracyjnego - ich typy i charakterystyka. Norma prawna daje odpowiedzi kto i w jakich warunkach - hipoteza, powinien postąpić - dyspozycja, oraz jakie są konsekwencje niesubordynacji - sankcja). Wyróżniamy trzy typy norm: ...

Podział źródeł prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Podział źródeł prawa administracyjnego - charakterystyka, katalog. Źródła prawa administracyjnego dzielimy na: * źródła prawa powszechnie obowiązującego (katalog zamknięty): 1. Konstytucja 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe I tzw. Wielka ratyfikacja 3. Ustawy 4. Ratyfikowane umowy międzynarod...

Podział terytorialny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2170

Ćwiczenia 8 Podział terytorialny. Względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa dla lokalnych jednostek / organów państwa lub podmiotów niepaństwowych, wykonujących funkcje administracji publicznej. Klasyfikacja: Zasadniczy - podział podstawowy (Gmina  Powiat  Województwo), musi zapewni...

Prawo administracyjne - skrypt - Urzad

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1190

O matko jaki Mroczek jest głupi… Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego Ustrojowe prawo administracyjne Do ustrojowego prawa administracyjnego zaliczamy Zasady budowy aparatu adm. Publ Strukturę Zadania kompetencje Podział terytorialny ...