Dr Anna Litwa

note /search

Rachunkowość - zadania - Rachunek zysków i strat

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4830

Przedmiot wykłada dr Anna Litwa. Notatka zawiera 6 stron. ...Firma ma trzy zdecentralizowane wydziały: M1, M2, M3. Wydział M3 zaakceptuje całą promocję M1 i M2. Na wydziale M3 przetwarza się 1 szt. półproduktu M1 i 3 szt. półproduktu M2 na produkt. Obecnie rachunki wyników wydziału są następują...

Rachunkowść wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4382

...Model rachunkowości A=P (KW+ZB) W ujęciu dynamicznym A=KW [(Przychody – koszty + zysk nadzwyczajny – strata nadzwyczajna – Podatki) + dopłaty do kapitału – wycofany kapitał] + Zobowiązania... ...Pomiar wielkości ekonomicznej – zasada memoriału Ogólne równanie – to bilans, to co w skute...

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 1911
Wyświetleń: 4683

in. zagadnienia takie, jak: klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności, próg rentowności wieloasortymentowej, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w decyzjach krótkoterminowych. W notatce znaleźć można również informacje t...

Rachunkowość zarządcza - zerówka, dr Litwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5537

Pytań jest 12 i nie ma na nie odpowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim takich zagadnień jak: rozważanie oferty, ilość jednostek kalkulacyjnych metodą kosztu, zastosowanie i algorytm kalkulacji doliczeniowej, wyliczenia różnych kosztów,

Rachunek kosztów-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 6342

teoria oraz przykładowe zadania z rachunku kosztów, UEK ...