Dr Anna Lipowicz-Kajl

note /search

Opracowanie zagadnień - omówienie - ryzyko konsumenta

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

1. jakie ryzyka dostrzega konsument. -ekonomiczne (czy produkt jest rzeczywiście tyle wart ile trzeba za niego zapłacić?) -funkcjonalne (czy produkt będzie spełniał swoje zadanie?) -fizyczne (czy ten produkt jest bezpieczny dla mnie i środowiska?) -związane ze strata czasu -przy nabywaniu produ...

MIX promocji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

MIX promocji Można wyróżnić cztery podstawowe instrumenty: REKLAMA PROMOCJA SPRZEDAŻY SPRZEDAŻ OSOBISTA SPONSORING PRPMOCJA SPRZEDAŻY krótkookresowe działanie najczęściej stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży towarów lub usług; działania pozareklamowe: wspieranie sprzedaży....

Linie produktowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

LINIE PRODUKTKOWE Produkty jednorodne, zaspokajające te same (podobne) potrzeby Dylemat przedsiębiorstwa: czy głęboko? Czy szeroko? By odnieść sukces należy specjalizować się w jednej dziedzinie, ograniczyć asortyment. Nie rozszerzać swej działalności, raczej trzymać się jednej linii dla profesj...

Podstawy Marketingu - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1722

Marka jest elementem: a.rdzenia produktu b.rdzenia produktu wraz z produktem poszerzonym c.produktu poszerzonego d.produktu rzeczywistego 2) Czynnikiem pozycjonującym produkt na rynku jest: a.promocja sprzedaży b.cena c.Public Relations d.rabat 3) Wybór rynku celowego to: a.podział rynku wg. określo...

Rynek dóbr produkcyjnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

RYNEK DÓBR PRODUKCYJNYCH (PRZEMYSŁOWY) Cechy: Mała liczba nabywców Są to najczęściej stosunkowo duzi nabywcy, którzy jednorazowo zamawiają duże ilości Bliższe związki między dostawcami i odbiorcami na tym rynku w przeciwieństwie do rynku konsumpcyjnego. Często są to bardzo silne związki i odgryw...

Podstawy Marketingu - cena - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

CENA (mix cenowy) Jest bardzo ważnym elementem oddziaływania na decyzje klientów. Jest to o tyle ważne dla klientów wrażliwych na cenę (a jest takich klientów w polskim społeczeństwie bardzo dużo patrz segmentacja klientów ze względu na osiągane dochody) Z jednej strony cena jest nakładem ze stro...

Grupy dochodowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

grupy dochodowe A, B 8 - 10 % Najwięcej zarabiający C 80 - 89 % Zarobki umiarkowane D, E 8 - 10 % Najmniej zarabiający 24 mln podatników 95,05% polskiego społeczeństwa przyznaje się do przynależności do I grupy podatkowej 3,77 % - do II grupy podatkowej 1,19 % - (284 tyś. osób) do III grup...

Mix dystrybucji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

MIX DYSTRYBUCJI Producent chciałby sprzedać największe ilości jednego produktu. Klient chciałby dokonywać zakupu jednego produktu ale z szerokiej gamy produktów. Istnieje więc sprzeczność interesów nabywcy i producenta. Dysproporcje te niwelują pośrednicy handlowi. Do poszczególnych pośredników han...

Profil psychologiczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Ad osobowość Nasze trwałe reguły postępowania będą silnie wpływały na dokonywane przez nas zakupy. Najczęściej pomijany, ponieważ tylko duże koncerny mogą sobie pozowlić na zatrudnianie psychologów do analizowania osobowości klienta. Ad postawy i opinie Wyrażają stosunek klienta do oferty. Wyróżn...

Public relation - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

PUBLIC RELATION zespół działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku organizacji w otoczeniu, budowania korzystnych postaw wobec niej samej i jej działalności w tym szczególnie wobec jej marki, produktu. promocja, budowanie image firmy lub jej produktu To wzajemne korzystne relacje między nasz...