Dr Anna Kujawa

Struktura kapitału - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3052

STRUKTURA KAPITAŁU - Zadania Cześć I 1 ) Oblicz stopień dźwigni operacyjnej w firmie X wiedząc, że w ostatnim roku sprzedała ona 1 650 000 tubek pasty do zębów po cenie 3,6 z...

Finanse przedsiębiorstw - wzory do kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3395

DFL= %∆ESP/ %∆ EBIT DFL= %∆ ROE/ %∆EBIT DFL= EBIT/ (EBIT - Od) EBIT g = Kc * r R g = ( EBIT g - Od) * (1-T) / Kw ∆R = K o / Kw * ( EBIT/ Kc - r) * (1-T) * 100% DOL= %∆ EBIT/ %∆S DOL= (S 0- Kz 0 ) / EBIT DOL= 1/ Bw Bw= (x f - x il )/ x f DTL= DOL * DFL DTL= %∆ ROE/ %∆ S DTL= (S 0- Kz 0 ) / (EBIT -...

Projekty inwestycyjne - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Zad 1. W tablicy zaprezentowano nakłady i przepływy pieniężne dotyczące projektu inwestycyjnego. Oblicz okres zwrotu tego projektu. Wyszczególnienie Rok 0 1 2 3 4 5 Nakłady inwestycyjnie Przepływy pieniężne netto 26 600 0 0 7 600 0 7 600 0 7 600 0 7 600 0 7 600 Zad. Reali...

Wartość pieniądza w czasie - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2891

Wartość pieniądza w czasie - zadania Zad. 1 Jaką kwotę należy zdeponować w banku na okres 1, 5 roku, aby przy rocznej stopie procentowej 5,2% i czteromiesięcznej kapitalizacji odsetek w pierwszym roku oraz rocznej stopie procentowej 4,7% i miesięcznej kapitalizacji odsetek w drugim roku otrzymać ...

Inwestycje przedsiębiorstw - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Zad 1. Przedsiębiorstwo zamierza podjąć inwestycję umożliwiającą zwiększenie zysków. Rozważane są 2 warianty, których plany finansowe są przedstawione poniżej. Pierwszy wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 48 000 zł, przy czym inwestycja mogłaby być eksploatowana przez 5 lat i ...

Źródła finansowania przedsiębiorstw - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

Źródła finansowania przedsiębiorstw - zadania Zadanie 1 Firma zamierza nabyć samochód dostawczy, którego wartość wynosi 100 000 zł. Według ustawy o rachunkowości środe...

Zakres działania dźwigni operacyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Zakres działania dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej Dźwignia połączona - Koszty finansowe EBT (zysk brutto) - Podatek dochodowy Zysk Netto / Kapitał własny (lub liczba akcji) ROE (lub EPS) Dźwignia operacyjna Dźwignia finan...