Dr Anna Jawor - strona 9

Cechowanie generatora RC metodą rezonansu akustycznego

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1848

„I” PRACOWNIA FIZYCZNA U.Ś. Nr ćwiczenia: 7 Temat: Cechowanie generatora RC metodą rezonansu akustycznego Imię i Nazwisko: Rok studiów: I Kierunek: Informatyka Grupa: II / 14:00 Data wykonania ćwiczenia: Ocena: Drgania mechaniczne zachodzą zawsze w jakimś ośrodku. Ciało wykonujące drgania przeka...

Drgania relaksacyjne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

„I” PRACOWNIA FIZYCZNA U.Ś. Nr ćwiczenia: 49 Temat: Drgania relaksacyjne. Imię i Nazwisko: Rok studiów: I Kierunek: Informatyka Grupa: II / 14:00 Data wykonania ćwiczenia: Ocena: Dowolne zmiany prądu powtarzające się tak, jak wahania odchylenia w ruchu drgającym nazywamy drganiami elektrycznymi....

Dyfrakcja światła - wyznaczanie stałej siatki

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

Światło jest falą elektromagnetyczną. Z jego falowej natury wynika możliwość dyfrakcji , interferencji i polaryzacji a ponadto, zgodnie z zasadą Huyghensa każdy punkt, do którego dochodzi fala, staje się źródłem nowej fali kulistej. Zjawisko dyfrakcji ma miejsce przy przejściu światła przez wąską,...

Opracowanie wyników w pomiarach fizycznych

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Laboratorium Fizyki ĆWICZENIE WPROWADZAJĄCE OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW FIZYCZNYCH 1. BŁĘDY POMIAROWE Aby wykonać ćwiczenie należy zmierzyć różne wielkości fizyczne. Do dyspozycji mamy różne wzorce miar (przymiary, odważniki, płytki wzorcowe itp.) lub też odczytujemy bezpośrednio z przyrządów ...

Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

LABORATORIUM FIZYCZNE TEMAT: Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu. Wstęp teoretyczny Drgające ciało umieszczone w ośrodku sprężystym jest źródłem zaburzenia. Zaburzenie to rozprzestrzenia się w tym ośrodku dzięki sprężystości ośrodka ( ...

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1890

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego i wahadła rewersyjnego . Wprowadzenie . Wartość przyśpieszenia ziemskiego g możemy wyznaczyć za pomocą kilku metod . Jedną z nich jest wyznaczenie wartości g za pomocą wahadła . Opiera się ona na...

Wyznaczanie ładunku własciwego

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

Wydział A , E i I Kierunek A i R Ćwiczenie laboratoryjne z fizyki: Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu metodą magnetronową. 1 . Wprowadzenie . Ładunkiem właściwym elektronu nazywamy stosunek jego ładunku elektrycznego e do jego masy m . Podstawową metodą wyznaczania ładunku właściwego jest...

Wyznaczanie elipsoidy bezwładności bryły

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1736

Wstęp teoretyczny Bryła sztywna oznacza ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom, tzn. odległość dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostaje stała. Bryła sztywna może wykonywać dwa rodzaje ruchów prostych: postępowy i obr...

Wyznaczanie energii maksymalnej promieni β

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1575

Wydział Elektryczny Wyznaczanie energii maksymalnej promieni β metodą absorpcyjną Podstawy teoretyczne. W roku 1896 francuski fizyk H. Becquerel stwierdził, że materiały zawierające uran emitują niewidoczne dla oka promieniowanie, przenikające przez ciała nieprzezroczyste i działające na kliszę fot...

Wyznaczanie kąta skręcania płaszczyznay polaryzacji

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 756

„I” PRACOWNIA FIZYCZNA U.Ś. Nr ćwiczenia: 77 Temat: Wyznaczanie kąta skręcania płaszczyznay polaryzacji Imię i Nazwisko: Rok studiów: I Kierunek: Informatyka Grupa: II / 14:00 Data wykonania ćwiczenia: Ocena: WSTĘP TEORETYCZNY POLARYZACJA ŚWIATŁA Substancje krystaliczne, dzięki prawidłowemu, pr...