Dr Anna Jawor - strona 7

Sprawozdanie z badania lepkości cieczy - numer 36

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1561

         NR 36 POMIAR LEPKOŚCI CIECZY 1.OPIS DOŚWIADCZENIA Doświadczenie nr 36 składa się z dwóch części. W pierwszej należy napełnić naczynie  zakończone kapilarą cieczą a następnie mierzy się czas opadania poziomu wody, 

Środek ciężkości i środek masy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

4.1. Środek ciężkości i środek masy     Rozpatrzmy  układ n punktów materialnych o masach mk (k = 1, 2, . . . , n), na  które działają siły ciężkości  G k (rys. 4.1). Niech położen...

Stała czasowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

ćw. 53 Stała czasowa I.  Zagadnienia teoretyczne Kondensatorem nazywamy układ dwu przewodników rozdzielonych warstwą  dielektryka, służący do gromadzenia ładunku elektrycznego.  Kondensator ładuje się  przez podłączenie go do źródła prądu ...

Statyka cieczy i gazów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1645

Statyka cieczy i gazów Prawo Pascala Ciśnienie wewnątrz cieczy, pozostającej w równowadze, wywołane działaniem siły  zewnętrznej, rozchodzi się równomiernie w całej objętości cieczy i ma jednakową  wartość we wszystkich punktach. Prawo Archimedesa Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyp...

Statyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 819

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne      Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w  spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się  równoważyć, czyli być w równowadze. I właśnie ustalanie warunków równowagi  będzie gł...

Suma i różnica wektorów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

2.2. Suma i różnica wektorów       Wektory swobodne można dodawać i odejmować geometrycznie (wykreślnie)  oraz analitycznie. Dodawanie geometryczne dwóch wektorów  a  i  b  polega na       O A B C a b − b a c = a + b d  =  a  −  b   Rys. 2.6. Dodawanie i odejmowanie dwóch wektorów                ...

Tarcie poślizgowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

3.3.1. Tarcie poślizgowe      Przy omawianiu więzów w p. 3.2.1 reakcję wynikającą z oddziaływania ciała A  na ciało B (rys. 3.4) rozłożyliśmy na składową normalną  N  i składową styczną  T ,  którą nazwaliśmy siłą tarcia. Następnie powiedzieliśmy,  że jeżeli stykające się  powierzchnie są idealni...

Temperatura

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

Temperatura  - jedna z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych  (parametrów stanu),  będąca miarą stopnia  nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla  stanów równowagi 

Tranzystor

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

I.  ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Półprzewodnikami nazywają się ciała o szczególnych cechach przewodnictwa  elektrycznego.  Szczególnie charakterystyczną ich cechą jest zależność ich przewodnictwa  właściwego od temperatury:     o b T e  / gdzie b jest stałą zależną od rodzaju półprzewodnika.  Istn...

Podstawy fizyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Zad. 1 ( indukowany moment dipolowy atomu wodoru ) Atom wodoru (także każdego innego pierwiastka), na który działa zewnętrzne pole elektryczne lekko się deformuje w taki sposób, że kulista ujemnie naładowana chmura elektronowa odsuwa si...