Dr Anna Jawor - strona 6

Równoległy układ sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

3.9.1. Środek układu sił równoległych     Załóżmy, że mamy przestrzenny układ n sił równoległych  P k przyłożonych  w punktach Ak (k = 1, 2, . . . , n), jak na rys. 3.31. Jeżeli wektor główny  W  tego  układu sił będzie różny od zera, to u...

Ruch drgający - Siła sprężystości

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

Ruch Drgający   Ruch odbywający się wokół pewnego punktu zwanego położeniem równowagi nazywamy  ruchem drgającym. Max wychylenie punktu z położenia równowagi nazywamy amplitudą  ruchu drgającego. Czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie nazywamy okresem  ruchu drgającego. Ö-ni, częstotliwoś...

Ruch złożony

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny      Przy omawianiu ruchu punktu lub bryły zakładaliśmy, że punkt lub bryła  poruszały się względem układu odniesienia x, y, z uważanego za nieruchomy.  Można rozpatrzyć taki  przypadek, że wspomniany  układ odniesienia będzie się  poruszał względem i...

Siatka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

I. Zagadnienia teoretyczne Jak wiadomo, umieszczenie na drodze fali świetlnej przeszkody lub ekranu z  otworami powoduje powstanie za tymi przeszkodami strefy cienia.  Obszar ten można  łatwo wyznaczyć geometrycznie, przyjmując że światło rozchodzi się liniowo.   Niestety tak nie jest.  Dokładnie...

Soczewki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1260

I. Zagadnienia teoretyczne Soczewkami nazywamy ciała przezroczyste, ograniczone dwiema  powierzchniami sferycznymi (jedna może być płaszczyzną).  Oś symetrii soczewki  przechodząca przez jej środek nazywa się osią optyczną.  Soczewkę nazywam...

Spektroskop

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Zagadnienia teoretyczne Jak ogólnie wiadomo, światło białe składa się z wszystkich kolorów widzialnych  dla ludzkiego oka.    Rozszczepiając światło to,  np. za pomocą pryzmatu szklanego,  otrzymujemy ciągły pas zmieniających się kolorów.  Jest to widmo zwane dyspersyjnym  lub  pryzmatycznym.    ...

Sprawozdanie z wirówki (ćwiczenia 5)

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 3129
Wyświetleń: 4032

  5  Wirówka – praktyczne zastosowanie  t  [s]  T  [%]  t0  [s]    T0  [%]  t’  [s]  t0/t’  180  90  2700  14  8  337,5  120  67  45  59  30  28  15  18    r  [m]  v  [s -1]  ar  [m/s 2]  ar/g  h1  [m]  h2  [m]  H  [%]  0,058  50  5718,6  583,5  0,015  0,062  24,2    Wzory robocze:               ...

Sprawozdanie z wyznaczania przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1932

  Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 4 h 2r r l t n T g m m m m s s m/s2 0,651 0,0198 0,0099 0,6609 162 100 1,62 9,94 0,193 0,0198 0,0099 0,2029 91 100 0,91 9,67 Obliczamy długość wahadła: l = h + r 1. l = 0,651 + 0,0099 =...

Sprawozdanie z wzynaczenia ciepła właściwego ciał stałych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2226

Ćwiczenie 20 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Tab. 1 P mw m Tp Uw Tw Uk Tk cw c J/K kg kg K V K V K J/kg K J/kg K 1,20 0,035 0,10773 373 0,92 28 10- 9+273 1,16 36 10- 9+273 4186 2090,918 Gdzie: P- pojemność cieplna kalory...

Sprawozdanie z wzynaczenia współczynnika przewodnictwa cieplnego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2814

Ćwiczenie 22 Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego 1. Cechowanie termopary  T U a K Działki V V/K 293 16 0,64 10-3 38 10-6 297 20 0,8 10-3 301 24 0,96 10-3 305 28 1,12 10-3 309 32 1,28 10-3 313 36 1,44 10-3 317 40 1,6 10-3...