Dr Anna Jawor - strona 5

Płaski dowolny układ sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

3.8.1. Redukcja płaskiego układu sił     Przez  płaski dowolny układ sił będziemy rozumieć układ sił leżących w jednej  płaszczyźnie o kierunkach nie przecinających się w jednym punkcie. W dalszym  ciągu przyjmiemy, że mamy dany dowolny układ sił   P k (k = 1, 2, . . . , n)  przyłożonych w punkta...

Pochodna funkcji wektorowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

2.7. Pochodna funkcji wektorowej     Załóżmy,  że mamy funkcję wektorową typu (2.44), w której zmienną  niezależną jest skalar. Przyrostowi zmiennej niezależnej s będzie towarzyszyć  zmiana wektora  r (s). Jeżeli początki wszystkich wektorów  r (...

Podstawowe wiadomości o wektorach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

2.1. Określenie i rodzaje wektorów. Mnożenie wektora przez skalar     Wielkości fizyczne występujące w mechanice i innych działach fizyki można  podzielić na  skalary  i  wektory . Aby określić wielkość skalarną, wystarczy podać  tylko jedną licz...

Pomiar wilgotności powietrza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2359

  Pomiar wilgotności powietrza Tabela pomiarów i wyników metody psychometrycznej T1 T2 W’m Wb Wm Ww K K kg/m3 kg/m3 kg/m3 % 295,55 290,95 0,0154 0,01292 0,0204 63 Tabela pomiarów i wyników metody punktu rosy Lp Ur Urśr Tr Tl Wr Ww mV mV K K kg/m3 [%] 1 0,24 0,238 279,61 295,55 0,0078 38,24 2 0,26...

Prawo Hooke'a

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 3668

Sprawdzanie prawa Hooke’a Tabela Pomiarów i wyników do ćwiczenia 16 2r 2rśr S l0 m F Δl E m m m2 m kg N m N/m2 0,49*10-3 0,51*10-3 20,42*10-6 1,13 0,05 0,4905 0,07*10-3 0,10 0,9810 0,11*10-3 0,50*10-3 0,20 1,9620 0,17*10-3 0,50 4,9050 0,29*10-3 0,57*10-3 0,55 5,3955 0,33*10-3 0,60 5,8860 0,35*10-...

Prawo Ohma i Kirchhoffa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

Prawa Ohma i Kirchhoffa Zagadnienia teoretyczne Do pomiaru prądu, napięcia, rezystancji  i mocy służą odpowiednie mierniki,  dzielące się ze względu na przeznaczenie na: amperomierze, woltomierze, omomierze i  watomierze.  W większości opiera...

Prawo Ohma i siła elektromotoryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2366

Prawo Ohma  mówi, że  natężenie prądu  stałego  I  jest proporcjonalne do całkowitej  siły elektromotorycznej  w obwodzie  zamkniętym lub do różnicy  potencjałów  (napięcia  elektrycznego)  między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł...

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla ochrony środowiska

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

OŚ i OŚ-ZSZ Przykładowe pytania egzaminacyjne z fizyki z półotwartych. Jakim wzorem wyraża się kwadrat okresu drgań wahadła matematycznego: A) T2 = L / g  2π2       B) T2 = L g / 4π2              C) T2 = 4 π / g L       D) T2 = 4π2  L / g  Oszac...

Redukcja układu sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

3.7.1. Redukcja dowolnego układu sił do siły i pary sił      Dowolnym  układem sił  będziemy nazywać układ sił o liniach działania  dowolnie rozmieszczonych w przestrzeni. W tym punkcie zajmiemy się  sprowadzeniem (redukcją) takiego układu sił do najprostszej postaci, czyli do  najprostszego ukła...

Równanie bryły sztywnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

7.5.1. Ruch bryły swobodnej     Swobodna  bryła sztywna ma w przestrzeni sześć stopni swobody i do określenia  jej ruchu potrzeba sześciu równań ruchu. Ruch bryły możemy rozbić na ruch  ś...