Dr Anna Jawor - strona 3

Funkcje wektorowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

2.6. Funkcje wektorowe      Z kursu matematyki znane są określenia funkcji zmiennych niezależnych oraz  zmiennych zależnych. Jeżeli znamy kształt funkcji zmiennej zależnej f = f(u, v, t),  to znając wartości liczbowe zmiennych niezależnych u, v, t, możemy wyznaczyć  wartość zmiennej zależnej f.  ...

I zasada energii mechanicznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Bryłą sztywną Nazywamy ciało stałe, w którym odległość dwu dowolnie wybranych punktów nie ulega  zmianie, mimo działających na to ciało sił. I zasada energii mechanicznej W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia  mechaniczna układu izolowanego jest stała. I zasa...

Iloczyny wektorów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

2.3.1. Iloczyn skalarny      Iloczynem skalarnym (skalarowym) dwóch wektorów   a   i   b  nazywamy skalar  równy iloczynowi modułów obu wektorów przez kosinus kąta zawartego między  nimi.·      O a b α     Rys. 2.8. Ilustracja do defini...

Kinematyka - bryly

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

5.3.1. Zmiana układów odniesienia     Z  każdą bryłą sztywną możemy związać układ współrzędnych opisujący ruch  tej bryły  w przestrzeni. Dlatego w dalszym ciągu w kinematyce bryły będziemy  się zajmować głównie  wzajemnym ruchem układów  ...

Kinematyka punktu - Tor, prędkość i przyśpieszenie punktu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

5.2.1. Tor, prędkość i przyśpieszenie punktu      Rozpatrzmy ruch punktu materialnego względem przyjętego układu odniesienia  uważanego za nieruchomy. Aby poznać ruch tego punktu, w każdej chwili musimy  mieć możliwość wyznaczenia miejsca, w którym się ten punkt znajduje. Do okre- ślenia położenia ...

Kręt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

7.3.1. Definicja krętu i kręt układu materialnego     Krętem    k O  punktu materialnego o masie   m  względem punktu  O  nazywamy  moment pędu  v p  m =  tego punktu materialnego względem punktu  O:   v r p r k m O × = × = .                   (7.56)     Z  powyższej definicji wynika, że kręt  − ...

Mallus

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Zagadnienia teoretyczne Większość światła z którym się spotykamy, jest światłem niespolaryzowanym,  tj. kierunki drgań wektora świetlnego jego promieni rozchodzą się we wszystkich  możliwych kierunkach prostopadle do promieni, przy czym wszystkie te kierunki są  jednakowo prawdopodobne.  Dobrym p...

Materiał do ćwiczenia 34

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

Impedancja,  moduł impedancji, opór całkowity (ozn. Z) - wielkość opisująca elementy w  obwodach  prądu przemiennego. Zwolennicy spolszczania nazw pochodzących z języków obcych usiłowali popularyzować dla  impedancji nazwę "zawada". Impedancja jest rozszerzeniem pojęcia  rezystancja z  ...

Moment wypadkowej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

3.5. Twierdzenie o momencie wypadkowej     Moment wypadkowej układu sił względem dowolnego punktu jest równy sumie  momentów sił składowych względem tego samego punktu.     Twierdzenie to jest znane pod nazwą  twierdzenia Varignona.     Udowodnimy je na przykładzie n sił   P k (k = 1, 2, 3,  . . ...

Momenty bezwładności - rodzaje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

6.1.  Rodzaje momentów bezwładności      W punkcie (4.4) poznaliśmy wielkości charakteryzujące rozkład masy,  nazywane momentami statycznymi. W podanych tam wzorach (4.20) współrzędne  występują w pierwszej potędze. Przekonamy się,  że w dynamice doniosłą rolę  odgrywają wielkości, w których rozkła...