Dr Anna Jawor - strona 2

Wyznaczanie współczynnika samo-indukcji i pojemności

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

„I” PRACOWNIA FIZYCZNA U.Ś. Nr ćwiczenia: 50 Temat: Wyznaczanie współczynnika samo-indukcji i pojemności przy pomocy obwodów prądu zmiennego Imię i Nazwisko: Rok studiów: I Kierunek: Informatyka Grupa: II / 14:00 Data wykonania ćwiczenia: Ocena: Obwód wyidealizowany . Do biegunów A i B źródła pr...

Zestawy kolokwiów - fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2387

IV1. Trzy doskonale sprężyste kulki o masach m1=60g, m2=50g i m3=40g wiszą na pionowych równoległych nitkach tak, że ich środki leżą na jednej prostej, a powierzchnie stykają się ze sobą. Pierwsza z nich odchylona w płaszczyźnie zawieszenia, uderza o drugą z prędkością α=30cm/s.Jaką prędkość uzysk...

Zjawisko fotoelektryczne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Wprowadzenie : Zjawisko fotoelektryczne zostało wykryte pod koniec ubiegłego wieku . W 1887 r. G.Hertz badając wyładowania elektryczne zauważył , że naświetlenie iskrownika światłem ultrafioletowym obniża napięcie progowe wyładowania . Kilka lat później doświadczenia W.Hallwachsa oraz A.Stoletowa p...

Zjawisko Halla - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1211

Wydział A , E i I Kierunek A i R Ćwiczenie laboratoryjne z fizyki: Zjawisko Halla 1 . Wprowadzenie . Hallotron jest to element półprzewodnikowy , którego działanie oparte jest na zjawisku Halla . Zasadniczą częścią hallotronu jest albo prostopadła płytka ( o powierzchni kilkunastu milimetrów kwad...

Ciecze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

CIECZE Występujące w przyrodzie ciała można podzielić umownie na ciała stałe i płyny. Płyny dzielimy na ciecze i gazy. Temat:   Ogólne własności cieczy. 1. nie posiadają sprężystości postaci, 2.  pod wpływem sił stycznych – płyną, 3. nie posiadają własnego kształtu, lecz przyjmują kształt naczyni...

Ćwiczenie 7 - Badania drgań wahadła skrętnego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

BADANIE DRGAŃ WAHADŁA SKRĘTNEGO      7 (TORSYJNEGO) I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Ruch bryły sztywnej wokół środka masy. Moment bezwładności. Twierdzenie Steinera.  Budowa i zasa...

Drganie masy zawieszonej na sprężynie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1603

ĆW. 15 DRGANIA MASY ZAWIESZONEJ NA SPRĘŻYNIE 1) Sprawdzenie izochronizmu drgań Pomiar Odległość [cm] Czas trwania 20  pełnych drgań[s] niepewność 1 1 21:37 0,08 2 2 21:72 3 3 21:78 4 4 21:59 5 5 21:75 21:68 21:63 21:66 21:63 6 6 21:85 7 7 21:72 8 8 21:63 9 9 21:66 10 10 21:85 2) Wyznaczanie 

Dynamika jako dział mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

7.1.1. Przedmiot dynamiki      Dynamika jest działem mechaniki, który zajmuje się badaniem zależności  między ruchem ciał materialnych i siłami wywołującymi ten ruch. Podstawą  dynamiki są prawa Newtona przytoczone w punkcie 1.2. Aby prawa te były  słuszne, w mechanice newtonowskiej ruch odnosimy d...

Dyspersja swiatła

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

Dyspersja światła.  Dyspersją   światła   nazywamy   zależność   współczynnika   załamania   światła   n   substancji   od  częstości ν (długości fali λ) światła, albo zależność prędkości fazowej v światła w ośrodku od  jego częstości. Dyspersję światła można, zatem przedstawić w postaci zależnoś...

Energia kinetyczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

7.4.1. Energia kinetyczna układu punktów materialnych       Energią kinetyczną  punktu materialnego o masie m, poruszającego się z  prędkością  v , nazywamy połowę iloczynu masy punktu i kwadratu jego prędkości:    2 mv E 2 = .     Dla układu n punktów materialnych o masach mk poruszających się  ...