Dr Anna Jawor - strona 16

Ruch prosty harmoniczny (sprężyna, wahadło matematyczne i fizyczne)

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

1 Ruch prosty harmoniczny (sprężyna, wahadło matematyczne i fizyczne) Drgania harmoniczne, są ruchem w którym położenie zmienia się w czasie jak sin, lub cos. Ciało wykonujące taki ruch nazywane jest oscylatorem harmonicznym. Drgania harmoniczne występują w układach w których po wychyleniu o od- l...

Fizyka - ciśnienie, prawa, dynamika, ciepło

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

1 Ciśnienie wzór barometryczny Ciśnienie jest równe z definicji sile, na jednostkę powierzchni  p  = F ∆ S jednostką jest Pascal  P a Wzór barometryczny określa nam ciśnienie w zależności od wysokości. p  =  p 0 exp ( − M gh RT  ),  M  jest masą molową gazu (powietrza), R stałą gazową, g przyspies...

Fizyka - ruch, pęd, zasady dynamiki Newtona

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

1 Cześć I 1.1 Kinematyka punktu materialnego Punktem materialnym nazywamy ciało którego rozmiary i masę możemy pomi- nąć. Np. zamiast rozpatrywać ruch całego ciała składającego się z wielu punktów możemy rozpatrywać ruch jednego punktu- środka masy. Mówimy, że ciało jest ruch jeżeli zmienia swoje...

Zagadnienia do egzaminu z fizyki - inżynieria materiałowa

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

Zagadnienia do egzaminu z fizyki (II semestr) I rok, Inżynieria Materiałowa, WMN  Część A ( STW,   elektromagnetyzm) 1. Ładunki elektryczne, oddziaływanie pomiędzy ładunkami, prawo Coulomba. 2. Pole elektryczne i wielkości je charakteryzu...

Ruch obrotowy - omówienie

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. Ruch postępowy Ruch obrotowy . const a  at v v 0   2 at t v s s 2 0 0    . const   t 0      2 ...

Fizyka - omówienie podstawowych zagadnień

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

I zasada Dynamiki Newtona:   Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to  ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym 

Inżynieria materiałowa - przykładowe zadania

 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Przykładowe zadania do egzaminu pisemnego (I część) Inżynieria materiałowa WMN, II semestr 1. Oblicz wypadkowe natężenie pola elektrycznego  E  oraz potencjał elektryczny V w danym punkcie  pochodzące od ładunków, znajdujący...

Soczewki-konstrukcja obrazu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

S O C Z E W K I Konstrukcja obrazu rzeczywistego-odwróconego-pomniejszonego  tworzonego przez soczewkę skupiającą: Równanie soczewkowe Newtona:  a b = f2 Powyższe równanie jest słuszne w przypadku soczewek cienkich i przekształca się w n...

Soczewki-wprowadzenie - fizyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

  Pracownia fizyki I S O C Z E W K I 15.   Wyznaczanie  ogniskowej soczewki metodą Newtona 16.   Sprawdzanie  równania soczewkowego Newtona  Baza teoretyczna f x fx 1 1 f 1 y − = ⇒ + = y x       x 1 f 1 y 1 − = ⇒ Zatem, aby  wyznaczyć ogniskową ...

Zasada dynamiki - fizyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Zasada dynamiki: Po przyłożeniu do masy m niezrównoważonej siły F, masa ta porusza się z przyspieszeniem  proporcjonalnym do tej siły. m F a → = →                                                     dt d a → = → v m F dt d → → = v                  dt F v d m → → = Lewa strona równania: elementarna ...