Dr Anna Jawor - strona 14

Temperatura

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Temp w °c p=mmhg 773+zbiór p 0     1 313 773 10 329 789 20 367 827 30 399 859 40 425 885 50 458 918 60 482 942 70 505 965 80 532 992 90 560 1020 ...

Wyznaczanie współczynnika próżności termicznej powietrza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Właściwości różnych gazów są mniej więcej takie same, powstała więc możliwość pominięcia drobnych różnic i wspólnego wyjaśnienia typowych zjawisk, jednocześnie dla wszystkich gazów. W tym celu został stworzony fizyczny model reprezentujący wszyst...

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 854

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Ze zmianą temperatury wszystkie ciała zmieniają swoją objętość. Fakt ten stwierdza się doświadczalnie. Zmiana objętości ciał wiąże się ze zmianą wszystkich wymiarów. W pewnych szczególnych przypadkach nasze zainteresowanie zmianą rozmiarów ciała o...

Badanie drgań relaksacyjnych - Rezystancja

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Materiał porusza m.in. takie zagadnienia jak:Lampa jarzeniowa , elektryczny obwód RC, układ pomiarowy, badanie zależności okresu drgań od rezystancji, badanie zależności okresu drgań od pojemności, badanie zależności okresu drgań od napięcia. ...

Enstynkcja-wykresy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Rys. 1 Widmo absorpcji dla roztworu o stężeniu 2E-5 mol/L Rys. 2 Wykres zależności ekstynkcji od stężenia roztworu. Rys. 3 Wykres zależności współczynnika absorpcji od stężenia roztworu. ...

Fizyka - zjawiska fotoelektryczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 854

Ćwiczenie 43 Zjawiska fotoelektryczne Tab. Pomiarów i wyników do ćw. 43.1 r 1/r2 it+ iw i’’ i m 1/m2 A A A 0,86 1,35 0,2   10-6   0,9 1,23 0,1   10-6 -0,1   10-6 0,8 1,56 0,2   10-6 0 0,7 2,04 0,3   10-6 0,1   10-6 0,6 2,78 0,4   10-6 0,2   10-6 0,5 4 0,5   10-6 0,3   10-6 0,4 6,25 0,...

Zmiana entalpii w procesie samorzutnym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Ćwiczenie 24 Zmiana entalpii w procesie samorzutnym i ciepło topnienia. mk mkw mw mwk m1 Tp Tk Δs1 Δs2 Δs3 Δs Ctdol kg kg kg kg kg K K J/K J/K J/K J/K J/kg 0, 66 67 0, 83 92 0, 17 25 0, 85 96 0, 02 04 29 6, 3 28 9, 6 24 ,9 6 5, 04 -1 8, 25 11 ,...